Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Dec 2016

Reported Crimes


                                       

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w ;-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ:09/12/2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ,25ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀ FvÀನ ತಂಗಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ,28ವರ್ಷ, ಈತನು ಹಿರೋಹೊಂಡಾ ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36/ಇಕೆ-9427 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಸುಂಕೇಶ್ವರಹಾಳದಿಂದ ಅಮರಾಪೂರಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36/ಎಫ್-898 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಬಸನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲನಗೌಡನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಲು ಆತನಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದ್ದು, ಬಲಗೈ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ, ಎಡಗಡೆ ಮುಖಕ್ಕೆ, ಎಡಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನು ಘಟನೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸದೇ ಬಸನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು  ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ 160/2016 PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.      

     ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರ ಕಾಮರೇಡ್ಡಿ ವಯಸ್ಸು 47 ವರ್ಷ ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ್ ಉ:ಒಕ್ಕಲತನ ಸಾ: ಕವಿತಾಳ ತಾ:ಮಾನವಿ.FvÀ£ÀÄ ದಿನಾಂಕ07/12/2016 ರಂದು 14-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 14-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ವಟಗಲ್ ನಿಂದ ಕವಿತಾಳಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕವಿತಾಳ ಮಂಜು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕವಿತಾಳ - ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಸಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾ:ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ಕವಿತಾಳದ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಪಾನ್ ಕ್ರಸ್ಯಾರ್ ಗಾಡಿ ನಂಬರು ಕೆ ಎ 36 ಎನ್ 3368 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೇಳಗೆ ಬಿದಿದ್ದರಿಂದ ಬಲ ಕೈ ರಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಲ ಕಾಲಿನ ತೊಡೆಯ ಭಾಗ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೈ-ಕೈ ಗೆ ಒಳಪೇಟ್ಟು ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ  ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಕವಿತಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜುಗಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಬೆಟ್ಟದೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜುಗಾಗಿ ಭಂಡಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೇ ಗಾಯಾಳು ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರುವದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ತನ್ನ  ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಟಕ್ಕರು ಕೊಟ್ಟ ತುಪಾನ್ ಕ್ರಸ್ಯಾರ್ ಗಾಡಿ ನಂಬರು ಕೆ ಎ 36 ಎನ್ 3368 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಇದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ. 135/2016 ಕಲಂ 279.338 ಐ ಪಿಸಿ ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

J¸ï.¹/J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ 28/11/16 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1)±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ªÀiÁ° UËqÀ 50 ªÀµÀð 2)§¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀiÁ° UËqÀ 32 ªÀµÀð3)UÀÄgÀªÀé UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀiÁ° UËqÀ 40 ªÀµÀð 4) °AUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ° UËqÀ 28 ªÀµÀð  J®ègÀÆ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¥À®UÀ®¢¤ß. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼É zÉéõÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà fAPÀ¥À £ÀªÀgï  eÁw £ÁAiÀÄPÀ 50 ªÀµÀð ¸Á. ¥À®UÀ® ¢¤ß. gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ªÉÄÊ-PÉÊ ªÀÄÄnÖ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß eÉÊ°UÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÉÝÃªÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉüÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ E®è, ¤£ÀߣÀÄß ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/16 PÀ®A 504, 323,354, 355,448, 323,506 gÉ/« 34 L¦¹ &   3(I)(X)(XI)) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ 17/4/16 gÀAzÀÄ ¦üüAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀĪÀÄvÁ @ ²ªÁ¤ UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¸Áé«Ä ¯ÉêÀr, 23 ªÀµÀð G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:DzÉÆä, f:PÀ£ÀÆð¯ï (J.¦) ºÁªÀ: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ J- 1)ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ dUÀ¢Ã±À¸Áé«Ä, eÉÆvÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 60,000/-£ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, 20 ¢£ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ  £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß J-1 jAzÀ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ AiÀiÁV 2,40,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 2 vÉÆ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ HlPÉÌ PÉÆqÀzÉà J-1 ¢£Á®Æ ¨É½UÉÎ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆrºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ dÆ£ï wAUÀ¼À°è UÀ©üðt EzÁÝUÀ DPÉUÉ aQvÉì PÉÆr¸ÀzÉà »A¸É ¤Ãr ¢£ÁAPÀ 23-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV C£ï-ªÁAmÉqï ªÀiÁvÉæ £ÀÄAV¹ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹, ¢£ÁAPÀ 14/9/16 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉAqÀw EµÀÖ«®è qÉʪÀ¸ïð ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2016 PÀ®A:498(J), 323, 504, 506, 342, 313 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :10.12.2016 gÀAzÀÄ 139 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,400/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.