Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 May 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯ ಮಾಲೀಕನಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2  ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. NKZC01286 ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಾಲಿಯ ಮಾಲೀಕ ಇವನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯ ಚಾಲಕರಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. NKZC01286 ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಾಲಿಯ ಚಾಲಕ ಇವನು ಮಲ್ಲಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಸಿಂಧನೂರು ಮಸ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯ ಚಾಲಕನು ಮರಳ:ನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಚಾಲಕನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 97/2016 ಕಲಂ 43 KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE 1994 & 379 IPC ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
          ದಿನಾಂಕ:11-05-2016 ರಂದು 7-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿ 01 ) ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಟಿಎ-9632 (ಇಂಜಿನ್ ನಂ-PY3029D193775)  ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಲಕ ಈತನು ಮರಳನ್ನು ಕಳುವಿನಿಂದ ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಟಿಎ-9632 (ಇಂಜಿನ್ ನಂ-PY3029D193775) ನೇದ್ದರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವಡೇಹಳ್ಳದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಹಿಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯುಳ್ಳ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು .ಕಿ.ರೂ.1500/- ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಚಾಲಕರ ಮುಖಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾಗಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.86/2016 , ಕಲಂ: 379 .ಪಿ.ಸಿ , ಕಲಂ. 3 R/w 42, 43, 44 OF KARNATAKA MINOR MINIRAL CONSISTANT RULE 1994 & ಕಲಂ 15 OF ENVIRONMENT PROTECTION ACT 1986.ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಜ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಚುಮಪ್ಪ, ವಯಾ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಕುರುಬರ, ಉ:ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ:ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು EªÀರು ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಊರಿನವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಊರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 70/1, 70/2 ರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಕರೆಯಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬಣವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 10-05-2016 ರಂದು 11 ಎಎಂ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಜಾ:ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 22 ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು  gÀªÀgÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕುರುಬ ಸೂಳೇ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳಿಂದ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 96/2016 ಕಲಂ 143, 147, 504, 323, 324, 354, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           C§Äݯï gÀeÁPï¸Á¨ï FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà qÁ||UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï ±ÉnÖ E®ÆègÀÄ vÀAzÉ E.ªÀ¸ÀAvÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ:40ªÀ, G:ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛ, ¸Á:CvÁÛgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß CwPÀæªÀÄt ªÀiÁr PÀlÖqÀ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉUÉ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝPÉÌ gÀeÁPï¸Á¨ï£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ EzÉ ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ:11-05-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CtÂAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è vÀªÀÄä D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ J¼ÉzÁr ªÉÄÊ vÀÄA¨Á ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉÆgÀ¼ÀUÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 1,00,000/- gÀÆ ªÀiË®åzÀ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨É£ÀßwÛ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà £ÁªÀÅ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß CwPÀæªÀÄt ªÀiÁr PÀlÄÖvÉÛÃªÉ , K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ E£ÉÆߪÉÄä F jÃw £ÀUÀgÀ¸À¨sÉUÉ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.85/2016 PÀ®A:143,147,395,323,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ದಿನಾಂಕ:11-05-2016 ರಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ್ಕಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ, 50ವರ್ಷ, ವೈಶ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲಿಕರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್  ರಾಯಚೂರು, ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ-ಎಲ್-5-6-7 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ರಾಯಚೂರುರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ , ದಿ: 09-05-2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-15 ಗಂಟೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ದಿ: 10-05-2016 ರಂದು ಶೇಖರಪ್ಪ ಎನ್ನುವವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬೀಗವನ್ನು ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಫೋನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ, ದಿ: 09-05-2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-15 ರಿಂದ ದಿ: 10-05-2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬೀಗವನ್ನು ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಅಂದಾಜು ತೂಕ 210 ಗ್ರಾಂ, .ಕಿ.ರೂ 5,25,000/- ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅಂದಾಜು ತೂಕ 275 ಗ್ರಾಂ, .ಕಿ.ರೂ, 15,850/-, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 5,40,850/-ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಈ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿರಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇರುವ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಯಾರ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರ. ಗುನ್ನೆ ನಂ: 70/2016 ಕಲಂ: 454, 457, 380  ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಯಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
CªÀ±Àå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
: ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಶಂಕರಗೌಡ, ವಯ: 49 ವರ್ಷ, : ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ತಹಶೀಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಿಂಧನೂರು EªÀರು ತಮಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಂದಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಿನಾಂಕ 11-05-2016 ರಂದು 2-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದರಿ ಮಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹರಿಯಾಣ ಅಂತಾ ಬ್ಯಾಡ್ಜ ಇದ್ದ 50 ಕೆ.ಜಿ 04 ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿ .ಕಿ ರೂ 4,800/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ, ನಂದಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ತಮ್ಮ ಫಿರ್ಯಾದದೊಂದಿಗೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 84/2016 ಕಲಂ 3 ಮತ್ತು 7 E.C.ACT-1955  ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¦ügÁå¢ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ:®ZÀĪÀÄtÚ, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, 45ªÀµÀð, G: UÁågÉÃeï PÉ®¸À,    ¸Á: AiÀĪÀÄ£Á¼À ºÁ.ªÀ. ©.UÀÄr vÁ: ±ÀºÀ¥ÀÆgÀÄ. f¯Áè AiÀiÁzÀVj. EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¸Á§tÚ FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ CªÀjUÉ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 09-05-16 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀªÁzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ gÁwæ ¹ªÉÄJuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÀaÑ EnÖzÀÄÝ ¤zÉÝ ªÀÄ©â£À°è DPÀ¹äPÀªÁV PÉÊ vÀUÀ°zÀÝjAzÀ ¹ªÉÄà JuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥ÀªÀÅ GgÀĽ ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ,PÉÊ, vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¨sÁUÀªÀÅ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ jêÀiïì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ : 10/05/16 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ E¯Áf¤AzÀ UÀÄtªÀÄÄRºÉÆAzÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA; 08/2016 PÀ®A 174 ¹Dg惡.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ಮೃತ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ, ವಯ-39ವರ್ಷ    :ಮನೆಕೆಲಸ ,ಸಾ:ಮಾಡಗಿರಿ     [ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಅಕ್ಕ ] ಈಗ್ಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಬಸವರಾಜ ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ  ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು  2  ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1 ಗಂಡು ಮಗನಿದ್ದು ಈಗ್ಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರು  ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮೃತಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಂಡು ದಿ.11-05-2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೀರೆಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಉರ್ಲು ಹಾಕಿ ಕೊಂಡು ಸತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ ಮೃತಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 9/2016 ಕಲಂ:174  CRPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀzÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ:-

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯ ಮಾಲೀಕನಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2  ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. NKZC01286 ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಾಲಿಯ ಮಾಲೀಕ ಇವನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯ ಚಾಲಕರಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. NKZC01286 ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಾಲಿಯ ಚಾಲಕ ಇವನು ಮಲ್ಲಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಸಿಂಧನೂರು ಮಸ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯ ಚಾಲಕನು ಮರಳ:ನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಚಾಲಕನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 97/2016 ಕಲಂ 43 KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE 1994 & 379 IPC ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
          ದಿನಾಂಕ:11-05-2016 ರಂದು 7-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿ 01 ) ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಟಿಎ-9632 (ಇಂಜಿನ್ ನಂ-PY3029D193775)  ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಲಕ ಈತನು ಮರಳನ್ನು ಕಳುವಿನಿಂದ ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಟಿಎ-9632 (ಇಂಜಿನ್ ನಂ-PY3029D193775) ನೇದ್ದರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವಡೇಹಳ್ಳದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಹಿಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯುಳ್ಳ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು .ಕಿ.ರೂ.1500/- ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಚಾಲಕರ ಮುಖಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾಗಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.86/2016 , ಕಲಂ: 379 .ಪಿ.ಸಿ , ಕಲಂ. 3 R/w 42, 43, 44 OF KARNATAKA MINOR MINIRAL CONSISTANT RULE 1994 & ಕಲಂ 15 OF ENVIRONMENT PROTECTION ACT 1986.ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಜ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಚುಮಪ್ಪ, ವಯಾ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಕುರುಬರ, ಉ:ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ:ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು EªÀರು ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಊರಿನವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಊರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್ವೇ ನಂ. 70/1, 70/2 ರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ 21 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಕರೆಯಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬಣವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 10-05-2016 ರಂದು 11 ಎಎಂ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಜಾ:ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 22 ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು  gÀªÀgÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕುರುಬ ಸೂಳೇ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳಿಂದ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 96/2016 ಕಲಂ 143, 147, 504, 323, 324, 354, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           C§Äݯï gÀeÁPï¸Á¨ï FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà qÁ||UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï ±ÉnÖ E®ÆègÀÄ vÀAzÉ E.ªÀ¸ÀAvÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ:40ªÀ, G:ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛ, ¸Á:CvÁÛgïªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß CwPÀæªÀÄt ªÀiÁr PÀlÖqÀ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉUÉ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝPÉÌ gÀeÁPï¸Á¨ï£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ EzÉ ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ:11-05-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CtÂAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è vÀªÀÄä D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ J¼ÉzÁr ªÉÄÊ vÀÄA¨Á ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉÆgÀ¼ÀUÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 1,00,000/- gÀÆ ªÀiË®åzÀ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨É£ÀßwÛ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà £ÁªÀÅ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß CwPÀæªÀÄt ªÀiÁr PÀlÄÖvÉÛÃªÉ , K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ E£ÉÆߪÉÄä F jÃw £ÀUÀgÀ¸À¨sÉUÉ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.85/2016 PÀ®A:143,147,395,323,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ದಿನಾಂಕ:11-05-2016 ರಂದು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ್ಕಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ, 50ವರ್ಷ, ವೈಶ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲಿಕರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್  ರಾಯಚೂರು, ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ-ಎಲ್-5-6-7 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ರಾಯಚೂರುರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ , ದಿ: 09-05-2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-15 ಗಂಟೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ದಿ: 10-05-2016 ರಂದು ಶೇಖರಪ್ಪ ಎನ್ನುವವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬೀಗವನ್ನು ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಫೋನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ, ದಿ: 09-05-2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-15 ರಿಂದ ದಿ: 10-05-2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬೀಗವನ್ನು ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಅಂದಾಜು ತೂಕ 210 ಗ್ರಾಂ, .ಕಿ.ರೂ 5,25,000/- ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅಂದಾಜು ತೂಕ 275 ಗ್ರಾಂ, .ಕಿ.ರೂ, 15,850/-, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 5,40,850/-ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಈ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿರಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇರುವ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಯಾರ್ಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರ. ಗುನ್ನೆ ನಂ: 70/2016 ಕಲಂ: 454, 457, 380  ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಯಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
CªÀ±Àå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
: ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಶಂಕರಗೌಡ, ವಯ: 49 ವರ್ಷ, : ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ತಹಶೀಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಿಂಧನೂರು EªÀರು ತಮಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಂದಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಿನಾಂಕ 11-05-2016 ರಂದು 2-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದರಿ ಮಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹರಿಯಾಣ ಅಂತಾ ಬ್ಯಾಡ್ಜ ಇದ್ದ 50 ಕೆ.ಜಿ 04 ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿ .ಕಿ ರೂ 4,800/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ, ನಂದಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ತಮ್ಮ ಫಿರ್ಯಾದದೊಂದಿಗೆ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 84/2016 ಕಲಂ 3 ಮತ್ತು 7 E.C.ACT-1955  ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¦ügÁå¢ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ:®ZÀĪÀÄtÚ, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, 45ªÀµÀð, G: UÁågÉÃeï PÉ®¸À,    ¸Á: AiÀĪÀÄ£Á¼À ºÁ.ªÀ. ©.UÀÄr vÁ: ±ÀºÀ¥ÀÆgÀÄ. f¯Áè AiÀiÁzÀVj. EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¸Á§tÚ FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ CªÀjUÉ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 09-05-16 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀªÁzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ gÁwæ ¹ªÉÄJuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÀaÑ EnÖzÀÄÝ ¤zÉÝ ªÀÄ©â£À°è DPÀ¹äPÀªÁV PÉÊ vÀUÀ°zÀÝjAzÀ ¹ªÉÄà JuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥ÀªÀÅ GgÀĽ ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ,PÉÊ, vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¨sÁUÀªÀÅ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ jêÀiïì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ : 10/05/16 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ E¯Áf¤AzÀ UÀÄtªÀÄÄRºÉÆAzÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA; 08/2016 PÀ®A 174 ¹Dg惡.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ಮೃತ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ, ವಯ-39ವರ್ಷ    :ಮನೆಕೆಲಸ ,ಸಾ:ಮಾಡಗಿರಿ     [ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಅಕ್ಕ ] ಈಗ್ಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಬಸವರಾಜ ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ  ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು  2  ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1 ಗಂಡು ಮಗನಿದ್ದು ಈಗ್ಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರು  ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮೃತಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಂಡು ದಿ.11-05-2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೀರೆಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಉರ್ಲು ಹಾಕಿ ಕೊಂಡು ಸತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ ಮೃತಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 9/2016 ಕಲಂ:174  CRPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀzÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ:-
 

               ದಿನಾಂಕ:09.05.2016 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ 25ವರ್ಷ, ಜಾ||ಮಾದಿಗ(ಎಸ್.ಸಿ.), ||ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸಾ|ದೇವಸೂಗೂರು ಇವರು ಶಕ್ತಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:08.05.2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶನಾಯಕ, ಸೂಗೂರೇಶ್ ಮೂರೂ ಜನರು ಸೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಂಡೆಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಹೆಣದ ಕೊಳತ ವಾಸನೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನದಿ ದಂಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 150 ಪೀಟ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಒಂದು ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಜಾಲಿಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೆತ್ತಲೆ ಗಂಡಿಸಿನ ಶವ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಾಲುಗಳು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ, ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಅಗಲವಾಗಿ ಚಾಚಿ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಶವದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶವವು ಪೂರ್ತಿ ಕೊಳೆತಂತಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಲಿದಂತಾಗಿ ಚರ್ಮ ಕಂದುಗಟ್ಟು ಹುಬ್ಬಿರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 30-35 ವಯಸ್ಸಿನ ಶವ ಇರುತ್ತದೆ. ಶವವನ್ನು ನೋಡಲು  ಮೈಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಶವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ಪೀಟ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಯ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಶವದಿಂದ 5 ಪೀಟ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ  ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ಯುವ ಚಾಕು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿನಗರ-ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಕೀ,ಮೀ ದೂರಯಿದ್ದು, ಪೀಕ್ ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಶ್ ಬಾಂಡ್ ಸಮೀಪ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ  ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ , ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಎಸೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 5-6 ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಂದ ಘಟನೆ ಜರುಗಿರಬಹದು ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಶಕ್ತಿನಗರ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 30/2016 ಕಲಂ: 302, 201 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
              gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :12.05.2016 gÀAzÀÄ 58 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  

               ದಿನಾಂಕ:09.05.2016 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ರಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ 25ವರ್ಷ, ಜಾ||ಮಾದಿಗ(ಎಸ್.ಸಿ.), ||ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸಾ|ದೇವಸೂಗೂರು ಇವರು ಶಕ್ತಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:08.05.2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶನಾಯಕ, ಸೂಗೂರೇಶ್ ಮೂರೂ ಜನರು ಸೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಂಡೆಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಹೆಣದ ಕೊಳತ ವಾಸನೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನದಿ ದಂಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 150 ಪೀಟ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಒಂದು ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಜಾಲಿಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೆತ್ತಲೆ ಗಂಡಿಸಿನ ಶವ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಾಲುಗಳು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ, ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಅಗಲವಾಗಿ ಚಾಚಿ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಶವದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶವವು ಪೂರ್ತಿ ಕೊಳೆತಂತಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಲಿದಂತಾಗಿ ಚರ್ಮ ಕಂದುಗಟ್ಟು ಹುಬ್ಬಿರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 30-35 ವಯಸ್ಸಿನ ಶವ ಇರುತ್ತದೆ. ಶವವನ್ನು ನೋಡಲು  ಮೈಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಶವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20 ಪೀಟ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಯ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಶವದಿಂದ 5 ಪೀಟ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ  ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ಯುವ ಚಾಕು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿನಗರ-ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಕೀ,ಮೀ ದೂರಯಿದ್ದು, ಪೀಕ್ ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಶ್ ಬಾಂಡ್ ಸಮೀಪ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ  ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ , ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಎಸೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 5-6 ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಂದ ಘಟನೆ ಜರುಗಿರಬಹದು ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಶಕ್ತಿನಗರ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 30/2016 ಕಲಂ: 302, 201 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
              gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :12.05.2016 gÀAzÀÄ 58 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.