Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Jan 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 19.01.2015 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 6.45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄB21 ªÀµÀð GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB£ÁUÀgÀ¨ÉAa vÁB°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗ¼ÁzÀ 1)ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ 2)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 20 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB£ÁUÀgÀ¨ÉAa 3)«ÃgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀqÀØgï 15 ªÀµÀð, 4)zÉêÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÁ¸ÀgÀ 15 ªÀµÀð, 5)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÀ CAiÀÄå¥Àà «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ 22 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ, 6)ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ 20 ªÀµÀð, 7)«ÃgÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀqÀØgï 22 ªÀµÀð,  ºÁUÀÆ 8)¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁBCAvÀgÀUÀAV,9)DzÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁBºÀA¥À£Á¼À, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ಮಸ್ಕಿಯ ಬಸನಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆಎ.36/ಟಿಬಿ 9897 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಸ್ಕಿ-ಮುದಗಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅನೆಹೊಸೂರು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಸ್ಕಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ಗಾಯಾಳುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತೆ  ಹೇಳಿದರು  ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತೀವೇಗ  ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೋಡಿನ ರೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬಂದ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ 2-3 ಸಲಾ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗಳು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಧ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಗಾಯಾಗಳಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಪೈಕಿ ಮುದಕಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸಾಃ ಮ್ಯಾದರಾಳ ಈತನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 06/2015 ಕಲಂ 279,337,338,304() ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.

               ದಿನಾಂಕ 19.01.2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರ-ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಜಿನ್ನಿಂಗ & ಪ್ರಸ್ಸಿಂಗ ಮಿಲ್ ಮುಂದೆ  ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ :24 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮಾದಿಗ, : ಬೇಲ್ದಾರ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಏಗನೂರು.ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು FvÀ£À ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡೆಪ್ಪ ತಂ: ಬಸ್ಸಪ್ಪ ವ:30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ, ಸೇಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ, ಸಾ:ಏಗನೂರು ಈತನು ತನ್ನ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.37 ಹೆಚ್.4104 ನೇದ್ದನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಎದುರುನಿಂದ ಒಂದು ಆಶೋಕ್ ಲೀಲ್ಯಾಂಡ ದೋಸ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಿನಿ ಲಾರಿ ನಂ.ಟಿ.ಎಸ್.06 / ಯು.ಎ.2481 ನೇದ್ದನ್ನು  ಅದರ ಚಾಲಕನು ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಹಾರ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡದೇ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ 1) ಎಡಗಡೆ ಹಣೆಯಿಂದ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಕೊರದ ಗಾಯವಾಗಿ ಮಾಂಸ ಖಂಡ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು 2) ಬಲಮಲಕಿನಲ್ಲಿ, ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕೊರೆದ ರಕ್ತಗಾಯ.3) ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ. 4) ಬಲಪಾದದ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿದ್ದು, ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸದರಿ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿದು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿನಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:11/2015 ಕಲಂ 279, 304 () .ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು 187 .ಎಂ.ವಿ.ಯಾಕ್ಟ  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ.18.01.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತನು ದುರಗಪ್ಪ Fತನು ತುರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ ಕೆಎ.36/ಇ.ಇ.-7025 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ¸ÀAVÃvÁ vÀAzÉ VjñÀ 15ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, 9 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð [¸ÀAVÃvÁ CAzÁdÄ JvÀÛgÀ 4 ¦Ãmï 3 EAZÀÄ, ¸ÁzÀ PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, PÉÆ®Ä ªÀÄÄR, GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀj PÀÆzÀ®Ä, ºÀ¼À¢ §tÚzÀ CAV, ¤Ã° §tÚzÀ ®AUÀ GlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ.]ªÀÄvÀÄÛ ©ÃªÀĪÀÄä vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà 13ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, «zÁåyð, 7 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ¸Á.E§âgÀÄ DAiÀÄð¨ÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ [©ÃªÀĪÀÄä CAzÁdÄ JvÀÛgÀ 3 ¦Ãmï 5 EAZÀÄ, ¸ÁzÀ PÀ¥ÀÄà  ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ, PÀj PÀÆzÀ®Æ, ºÀ¼À¢ §tÚzÀ CAV, ¤Ã° §tÚzÀ ®AUÀ GlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ.]ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಹೊಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲು ಯಂಕಣ್ಣ ಇವರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಪಮಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2015 PÀ®A 366 (J), 109, L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ಹೋಸ ಪ್ಲಾಟ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ 1 ಲಾಲಸಾಬ ತಂ ಹುಸೇನಸಾಬ 50. ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ.ಕೂಲಿ. ಸಾ.ಗಾಂಧಿನಗರ ತಾ. ಸಿಂಧನೂರ. & 2)ವಿರುಪಣ್ಣ @ಗಿಡ್ಡ ವಿರುಪಣ್ಣ ಸಾ, ಗಾಂಧಿನಗರ (ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ)£ÉÃzÀݪÀgÀÄ 1-00 gÀÆ UÉ gÀÆ 80-00 gÀÆ.AiÀÄAvÉ  PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆಳ್ಳಿತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ vÀÄ«ðºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢,ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆæ £ÀA: 1  £ÉÃzÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀನಿಂದ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ:430/- ªÀÄvÀÄÛ 1 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ ಒಂದು ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ,NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ಹೆ¸ÀgÀÄ «gÀÄ¥ÀtÚ@VqÀØ «gÀÄ¥ÀtÚ ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ vÁªÀÅ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA§gÀ 3   ಯಲಿಚೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಸಾ. ಗಾಂಧಿನಗರ (ಬುಕ್ಕಿ) £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ಅಂತಾ ಪಿ.ಎಸ್,ಐ ರವರು ವಿವರವಾದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ  DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 4/2015 ಕಲಂ 78(111) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯಿದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                                               
     ¢£ÁAPÀ:-18-1-2015 gÀAzÀÄ 11-00 J.JAPÉÌ ªÀiÁ»wzÁgÀgÁzÀ ²æà GªÀiÁ¥Àw ±ÁSÁ¢PÁjUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ 40 gÀ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA 03/2015 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÄÝ zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ.
       ¢£ÁAPÀ 18-01-2015 gÀAzÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ 40 gÀ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 08-45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥ÀjZÀvÀ 30-jAzÀ 40 ªÀAiÀĹì£À ºÉtÄÚ ±ÀªÀ ªÀÄÄRå PÉ£Á¯ï ¢AzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ 40 gÀ«vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è  vÉð §A¢zÀÄÝ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JgÀqÀÆ PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÀAqÀħA¢zÀÄÝ PÀtÄÚ, Q«, ªÀÄÆUÀÄ, ¨Á¬Ä ¤Ãj£À°è «ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÁ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
1
ºÉ¸ÀgÀÄ
w½¢gÀĪÀÅ¢¯Áè
2
ªÀAiÀĸÀÄì
35 jAzÀ 40
3
JvÀÛgÀ
4 ¦üÃmï 6 EAZÀÄ
4
ZÀºÀgÉ
vɼÉî£ÉÃAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä  §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ »AzÉ CZÀÄÑ ºÁQzÀ PÀ¯É EgÀÄvÀÛzÉ
5
§mÉÖUÀ¼ÀÄ
ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À, ©½ §tÚzÀ ®AUÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É.
          F ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖAiÀÄļÀî ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁzÀ°è F zÀÆgÀªÁt £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä «£ÀAw.
1. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ :- 08535-244233,ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9480803864 E-ªÉÄïï L.r. turvihalrcr@ksp.gov.in                                                                                                          2. ¹.¦.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. :- 08535---220444.  3. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀÆ:- 08532--235635-235100¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20..01.2015 gÀAzÀÄ 55 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.