Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Feb 2015

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:
                 ದಿನಾಂಕಃ19-02-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  9-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಬಾಲರಾಜ ದೇವರಖದ್ರಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಯುಚೂರು ರವರ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ. ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಥ್ ಕಛೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ  ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1524/1 ಒಟ್ಟ 5-12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನು ಇದ್ದು.ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪೈಕಿ 1-12 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ¸ÀÆgÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÁAzÀ ºÀĸÉÃ£ï ¸ÁB gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 21 ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ/ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ರಿಂದ 21 ರವರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಪೌರಾಯುಕ್ತಕರು ರಾಯಚೂರುರವರು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ/ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ರಿಂದ 21 ರವರಿಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅವರೊಡನೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಹಕ್ಕು ಬದ್ದತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೇ ಸರಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ / ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ರಿಂದ 21 ರವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಚೆಂಜ್ ಡೀಡ್ ಮೂಲಕ ರಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಖಾತಾ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ರವರು ಸರಕಾರಿದ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಖೊಟ್ಟಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು/ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ರಿಂದ 21 ರವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಪೌರಾಯುಕ್ತಕರು ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು 20 ಖಾಸಗಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುಂತೆ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 32/2015 ಕಲಂ 192(ಎ) ಕ್ರ.ಸಂ. 1, 2, 3,4, 6, 7, 8 ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ಮತ್ತು 420, 468, 471 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
            ದಿ.19.02.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 07-45 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೆಪೇಟೆಯ ಮುಟ್ಟೂರ ರಸ್ತೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  gÉúÀªÀÄ£ï ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ 40 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ¸Á ºÀ¼É¥ÀmÉ ªÀÄÄzÀUÀ®è FvÀ£ÀÄ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು, ಮೋಸಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಲಿಂಗಸೂಗರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮುದಗಲ್ಲ ಠಾಣೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ & ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿಯಿಂದ ನಗದು ಹಣ 3410 /- ರೂ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನು & ಒಂದುನೋಕಿಯಾ ಮೋಬೈಲನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚಾನಾಮೇಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2015 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
            ¢£ÁAPÀ:-19-02-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1445 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.©.J¸ï. £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1. £ÁUÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ vÁ|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA.2 zÉÆqÀØ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á||£ÁUÀ£ÀzÉÆrØ vÁ|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ©üêÀÄgÉrØ vÀAzÉ wªÀÄägÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj EgÀĪÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgÀ£ÀÄß DAzÀæzÀ PÀȵÀÚ¢AzÀ vÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ  zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA.1 FvÀ¤UÉÉ »rzÀÄ, DgÉÆæ £ÀA. 2 EªÀgÀÄ ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆævÀ¤AzÀ 1] MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è 500 UÁæA. ¹,ºÉZï,¥ËqÀgï C.Q.gÀÆ.300=00. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®ÄzÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2015 PÀ®A. 273, 284 L¦¹ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.02.2015 gÀAzÀÄ           116 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,200 /-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.