Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Jun 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ:03-06-2014 ರಂದು  11-30 .ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಜಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ @ ಗುಂಡುರಾವ್ ಗಾರಪಾಟಿ ವಯ: 52 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕಮ್ಮಾ ಉ: ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ: ವಾಸವಿ ನಗರ ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ  ಸಿಂಧನೂರು FPÉ  ಗಂಡನಾದ ಜಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ @ ಗುಂಡುರಾವ್ ಈತನು ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-28 ಟಿ-2694 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂಧನೂರಿನಿಂದ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಕಡೆ ಹೊರಟಾಗ ನಲ್ಲಂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಲಾರಿ ನಂ ಎನ್.ಎಲ್-01 ಕೆ-5642 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ .(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ) FvÀ£ÀÄ ತಾನು ನಡೆಸಿತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಂ ಎನ್.ಎಲ್-01 ಕೆ-5642 ನೇದ್ದನ್ನು ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನು ಗಾಡಿ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ  ಬಿದ್ದಾಗ ಲಾರಿಯ ಮುಂದಿನ ಎಡಗಡೆಯ ಗಾಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಲಗಾಲ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಬಲಗಾಲು ತೊಡೆಗೆ , ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ , ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಗಳಾಗಿ, ತಲೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಪಡೆದು ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 1-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಧಡೇಸೂಗೂರ ಹತ್ತಿರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À   ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.127/2014 , ಕಲಂ . 279 , 304() .ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
B ದಿನಾಂಕ 03.06.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೇವಿನ ಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿ ಸಣ್ಣ ದೇವಪ್ಪ ಈತನು ಕುಡಿದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà zÉÆqÀØ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Éë£À ¨ÉAa FvÀ£À  ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೇಕೆ ಬೈಯುತ್ತೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ] ¸ÀtÚ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð2] w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð3] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð4] UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð 5] ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð   J¯ÁègÀÄ eÁ: PÀÄgÀħgï, ¸Á: ¨Éë£À ¨ÉAaEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  PÀÆr ಅಕ್ರಮ ಕೂಟವಾಗಿ ಕೂಡಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿ 03 ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಈತನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ  ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮೈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿ 05 ಜನರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2014 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢£ÁAPÀ 03-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CAd¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð eÁw G¥Áàgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À¸Á: GzÁâ¼ï vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß CtÚ£ÉÆA¢UÉ PÀÆr 1) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð eÁw G¥Áàgï G: MPÀÌ,®ÄvÀ£À ¸Á: GzÁâ¼ï FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆÃV £ÁªÀÅ E£ÀÆß ºÉÆ®zÀ°è ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ PÀnÖ¢ÝÃj CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀiË£ÉñÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr DgÉÆæ ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛWÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀ¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀÄAmÉAiÀÄ ¥sÀ®UÀ (¥ÀÄqÁ)¢AzÀ JqÀUÀqÉ ¨É£ÀÄß »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ©üêÀÄtÚ ªÀiÁ¸ÀÛgÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ CzÉà PÉÆrè¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ E£ÉÆßAzÀÄ Kl£ÀÄß §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 64/2014 PÀ®A: 447.323.324.504.506.307 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ 03-06-2014 gÀAzÀÄ .¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð eÁw G¥Áàgï GzÉÆåÃUÀMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: GzÁâ¼ï vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄrPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CAd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄtÚ ªÀiÁ¸ÀÛgÀÄ ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E£ÀÆß £ÁªÀÅ ºÉÆ® ¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è CzÀÄ AiÀiÁPÉ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄrPÉ PÀnÖ¢ÝÃj CAvÀ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr DgÉÆæ ©üêÀÄtÚ ªÀiÁ¸ÀÛgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ºÉAqÀw £ÁUÀªÀÄä FPÉAiÀÄ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ DPÉUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV CzÉà KlÄ eÁj §®UÉÊ ªÀÄzÀågÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ PÀvÀÛj¹zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 65/2014 PÀ®A; 447.323.324. 326.504.506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ  ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ:- 03-06-2014 gÀAzÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqï ªÀÄÄA¢£À  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢vÀ  ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV PÉêÀ® CzÀȵÀ×zÀ ªÉÄÃ¯É DqÀĪÀAvÀ  ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁlzÀ  £ÀA§gÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ªÀÄ£ÀªÉÇð¹ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl £Àqɹ £ÀAvÀgÀ d£ÀgÀ §gɹzÀ £ÀA§gÀ §A¢®èªÉAzÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¨Áwäà w½zÀ ¦.J¸ï.L vÀÄ«ðºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀ ¸ÀzÀgï DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3050 gÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ UÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁ®Qëöä FPÉAiÀÄ£ÀÄß 4 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ KPÀ®ªÀå FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀV¤AzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ CvÉÛ ¹zÀݪÀÄä E§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁ®Qëöä FPÉAiÀÄ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ DUÁUÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ 1)KPÀ®ªÀå vÀAzÉ gÁUÀtÚ VgÀt 42 £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;- UÉÆ£ÁégÀ  (ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ)2) ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ gÁUÀtÚ VgÀt 65 £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:-UÉÆ£ÁégÀ ( ªÀÄÈvÀ¼À CvÉÛ) EªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 03-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÉÇÃzÉÆà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±À JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¥ÉÆvÁß¼À D¸ÀàvÀæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 08-30 ¥ÉÆvÁß¼À ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ½UÉ zÀĵÀ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrzÀÝjAzÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2014 PÀ®A: 498(J) 306 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.06.2014 gÀAzÀÄ 70 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,400/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.