Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Apr 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
CPÀ¹äPÀ ವಿದ್ಯುತ್ತ ಶಾಟ್ ¸ÀPÀÄåðmï ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
,
                       ದಿನಾಂಕ;-25/04/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಿಮ್ಮಾಪೂರು ಸೀಮಾಂತರದ°ègÀĪÀ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುದುಕಪ್ಪ 45 ವರ್ಷ, ಜಾ;-ನಾಯಕ,ಉ:-ಒಕ್ಕಲುತನ,    ಸಾ;-ತಿಮ್ಮಾಪೂರು ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು. FvÀ£ÀÄÀ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದು,.ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟಿನ ಕಂಬ ಇದ್ದು  ಸದರಿ ಕಂಬದ ವಿದ್ಯುತ್ತ ಶಾರ್ಟ ಸರ್ಕುಟದಿಂದ ಗುಡಸಲಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ  ಗುಡಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ 1).80.ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹತ್ತಿರ ಅಂ.ಕಿ.4 ಲಕ್ಷ,2).3 ತೊಲಾ ಬಂಗಾರ ಅ.ಕಿ.90,000/-   3).ನಗದು ಹಣ  80,000/- ಒಟ್ಟು 5,70,000/-ಸುಟ್ಟು ಲುಕ್ಸನಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಆಕಸ್ಮಕಿವಾಗಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಸರಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುದುಕಪ್ಪ 45 ವರ್ಷ, ಜಾ;-ನಾಯಕ,ಉ:-ಒಕ್ಕಲುತನ,  ಸಾ;-ತಿಮ್ಮಾಪೂರು ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ  ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೂತ್ ಶಾಟ್ ¸ÀPÀÄåðmï ನಂ: 02/2014 gÀ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ಮಲ್ಲಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಅಮರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ 40 ವರ್ಷ ಪರಾಣಪ್ರವಚನ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಮೋ.ಸೈ.ಹಿರೋ ಹೆಚ.ಫ್.ಡಿಲಕ್ಸ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಇಸಿ-6099 ರ ಚಾಲಕ ಸಾ;ಹಸ್ಮಕಲ್  FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಮರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ 23 ವರ್ಷ ಜಂಗಮ ಕೋ.ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಿರವಾರ ಸಾ;ಹಸ್ಮಕಲ್ EªÀgÀÄ PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 26.04.2014 gÀAzÀÄ  ತಿಮ್ಮಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ಯಪ್ಪತಾತನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂರಾಣಪ್ರವಚನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮರುದಿನ ಮೋ.ಸೈ.ನಂ.ಕೆಎ-36/ಇಸಿ-6099 ನ್ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವಾಪಾಸ್ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ತಿಮ್ಮಾಪೂರು-ಜವಳಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಪೂಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಗಾಯಾಳು ಮಲ್ಲಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ FvÀ£ÀÄ  ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋ.ಸೈ ನ್ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸೈ.ಮೋ. ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನೋಡಲು ಗಾಯಾಳು ತನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರಜ್ಞಹೀನನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಎಡಗಡೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಎಡಮಲಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಂದಿದಂತಾಗಿ ಬಾಹು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎಡಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲು ಪಾದದ ಮೇಲೆ,ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ, ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಲಾಗಿದ್ದು ರುತ್ತದೆ. ನಂತರ 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸಿಂದನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜ್ ಕುರಿತು ದಾನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಮಲ್ಲಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಈತನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 100/2014.ಕಲಂ.279,338 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

          ¦gÁå¢ ²æà  §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ 20 eÁ ªÀÄrªÁ½ G «zsÁåyð  ¸Á zÉêÀzÀÄUÀð  ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃWÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.04.2014 gÀAzÀÄ DmÉÆà £ÀA§gï PÉJ 36 8212 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ «Ä¤ «zsÁ£À¸ËzÀ ¢AzÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ d»ÃgÀÄ¢Ý£ï ªÀÈvÀÛzÀ wgÀÄ«£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA§gï J¦ 13 qÀ§Æè 9279 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀݪÀgÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¦gÁå¢UÉ §® ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨Áj M¼À¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C§Ä¯ï SÁ¹A vÀAzÉ UÀįÁªÀiï gÀ¸ÀÆ¯ï ªÀ;32 eÁ;ªÀÄĹèA ¸Á; £ÉÃvÁf Nt zÉêÀzÀÄUÀð EªÀjUÉ §® UÀzÀÝPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ §® ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ §® PÀÄwÛUÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀuÉÚvÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÉÄÃWÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉêÀÄ®¥Àà ªÀ;25 eÁ;®ªÀiÁät ¸Á;¨sÉÆÃd£ÁAiÀÄPÀ£ÀvÁAqÀ ªÉAUÀ¼À¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ JzÉUÉ ¨Áj M¼À¥ÉàlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw DAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÀgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2014 PÀ®A:279,337,338  L.¦.¹& 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                                                                                                                                                                                          

                      

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ- 26-04-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Á®¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå PÀįÉðgÀ 35ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- PÀįÉÃðgÀ zÉÆrØ   gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqsÀÄ vÀªÀÄä zÉÆrØUÉ  ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄjUɪÀÄä ¢©âà vÁAqÀzÀ°èAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  vÁAqÀzÀ £ÀÆgÀ¥Àà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è  DgÉÆævÀgÁzÀ 1)£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ  ªÁZÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÆVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀtÂÚÃUÉ PÁgÀzÀ ¥ÀÄr ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¨Áj F zÁjUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ  ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2014. PÀ®A 143,147,148,341,323,324,504,506, ¸À»vÀ 149 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ : 27-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ F±À¥Àà ªÀ:19 eÁ: ªÀÄgÁoÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ FvÀ£ÀÄ   vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ªÀ:45 2) ¹zÀÞ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆç ªÀ:24 3) ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆç ªÀ:20 J®ègÀÆ eÁ:ªÀÄgÁoÀ ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ® °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ ºÀtPÉÆqÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è EzÀÝ zÉéõÀzÀ PÁgÀt¢AzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ°è DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ ``J°è EzÁÝ£À CªÀ£ÀÄ ®AUÁ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ F±À.., £Á£ÀÄ °Ãf£À gÉÆPÀÌ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÀjªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉüÁÛ£ÀAvÀ.., ¤ªÀÄUÀ ¸ÉÆPÀÄÌ §AzÀzÀ ªÀÄPÀ̼É'' CAvÁ CªÁZÀåªÁV MzÀgÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß PÉý ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÀ ºÉÆ®¸ÀÄ ªÀiÁw° MzÀgÁqÀÄwÛ £ÀªÀÄä C¥Àà §gÁÛ£À DvÀ¤UÉ PÉüÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ; DgÉÆæüvÀgÀÄ §ArAiÀÄ UÀÆl¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, eÉÆvÉUÉà EzÀÝ DgÉÆæ ¸ÀA¢Ã¥À£ÀÄ ¸ÀºÀ CzÉà §ArAiÀÄ UÀÆlªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ.. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ ``¯Éà ªÀÄUÀ£É EzÀÄ EµÀÖPÉÌ ªÀÄÄV¢®è¯Éà ¤ÃªÀÅ »AUÉà ªÀÄA¢ ªÀÄÄAzÀ ºÉýPÉÆAvÀ ºÉÆÃzÀgÉ MA¢®è MAzÀÄ ¢£À ¤ªÀÄä fêÀ wAwë'' CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2014 PÀ®A: 324 326 504 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
           ¢£ÁAPÀ: 25-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 16-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÉÄøÀAiÀÄå vÀAzÉ dPÀÌAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: UÁtzÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢ n.dAiÀÄgÁd vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á-UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄ FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ ¤ÃªÀÅ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëPÉÌ ¸À¥ÉÆÃmïð ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀjà CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ªÉÆ£Éß J¯ÉPÀë£ï ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëPÉÌ ¸À¥ÉÆÃmïð ªÀiÁrgÀÄwÛÃj CAvÁ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqɪÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀnÖUÉ, PÀ°è¤AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:55/2014 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 323, 355, 506, 307 gÉ/« 149 L¦¹: CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2014 gÀAzÀÄ 50 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,900/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.