Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Mar 2014

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

       ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄzsÀÄ vÀAzÉ ²æäªÁ¸ÀgÉrØ, 21 ªÀµÀð, gÉrØ, ©.J. «zÁåyð. ¸Á: PÁAZÀªÁgÀ vÁ: ªÀÄPÀÛ¯ï f: ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ ( DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ)  ಈತನ ಸಂಭಂಧಿಕರು ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಚಹ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರಣ  ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಮರಿಕಲ್ ಗೆ ಬಂದು ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಬೂಬನಗರದಿಂದ ಈ ನಾಡು ಪೇಪರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರ ಮಾನವಿ  ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ್ ನಂ ಎ.ಪಿ. -22/ 2229 ನೇದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದು ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಆ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮಾನವಿಗೆ ಬರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ¢£ÁAPÀ 11.03.2014 gÀAzÀÄ ಹತ್ತಿ ಸದರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮರಿಕಲ್ ನಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ  ಮಾನವಿಗೆ ಅದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕುರ್ಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಾರಿ ನಂ ಎ.ಪಿ.-13/ಎಕ್ಷ-2372 ನೇದ್ದನ್ನು ಅದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಖಂಗೊಂಡು ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgï vÀAzÉ §AzÉ¥Àà, 22 ªÀµÀð, EArPÁ PÁgï £ÀA J.¦-22/JªÀiï-2229 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CAUÀr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀÄAqÀ®A & vÁ®ÆPÀ PÉÆÃgÀAUÀ¯ï f: ªÀÄ»§Æ¨ï £ÀUÀgÀ (J.¦)  FvÀ£ÀÄ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು  ಮತ್ತು ತನಗೆ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ತೀವೃ ಸ್ವರೂಪಾದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಘಟನಾ ನಂತರ ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸದರಿಯವನಿಗೆ 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ವಾಪಾಸ ಠಾಣೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0830 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 80/14 ಕಲಂ 279,338,304 (ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ & 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು,

      ದಿನಾಂಕ : 10/03/14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ PÀȵÀÚ vÀAzÉ F±À¥Àà ªÀ-18 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-eÁVÃgÀÄ¥À£ÀÆßgÀÄ vÁ-ªÀiÁ£À«FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ನಿಂಗಯ್ಯ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹಿರೋ ಸ್ಪ್ಲಂಡರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚೆಸ್ಸಿಸ್ ನಂ.MBLHA10AMD9L08395 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮಾನವಿಗೆ ಜಾಗಿರುಪನ್ನೂರುದಿಂದ ನಿಂಗಯ್ಯನು ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗೀರುಪನ್ನೂರುದಿಂದ ಮಾನವಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಮುಸ್ಟೂರು ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ಎದುರಾಗಿ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಟೂರು ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಜಾಜ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಎಕ್ಷ್‌-1853 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌‌ನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಹೋಗದೇ , ಬಜಬಾಜು ರಾಂಗ್‌‌ಸೈಡನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಂಗಯ್ಯನಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀತ್ರ ಸ್ವರೂಪದಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ  ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.79/14 ಕಲಂ 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

      ¢£ÁAPÀ: 11.03.2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¥ÁwAiÀĪÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á §ÄAPÀ®zÉÆÃrØ vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀÀgÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ gÀ»ÃªÀÄ£ï¸Á§ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 36 J-0804 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:SÁ¸ÀV mÉæêÀgÀÄ PÉ®¸À ¸Á: ªÉÄ¢Q£Á¼À vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ  eÁ®ºÀ½î PÀqɬÄAzÀ wAxÀt ©æÃeï PÀqÉUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA PÉ J 36 J 0804 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁzÀUÀ½UÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ JqÀ PÀtÂÚ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è M¼À¥ÉÃlÄÖ ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤Ã°è¸ÀzÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀݪÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ «ZÁj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:27/2014 PÀ®A:279.338 L.¦.¹ 187 L.JªÀiï.« PÁ¬ÄzÉ F ªÉÄð£ÀAvÉ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

J¸ï. ¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ® ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 10-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è C±ÉÆÃPÀ¨sÀªÀ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ ºÀ¼É§¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §¸ÀtÚ£À ºÉÆÃmɯï£À°è ¦üAiÀiÁð¢ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ eÁ:bÀ®ªÁ¢, ªÀAiÀÄ:56ªÀ, ¸Á:ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ    FvÀ£ÀÄ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÉÆ®ègÀÄ2] zÉêÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ E§âgÀÄ ¸Á: ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ  §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¨ÁåUÀgÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É PÁ®Ä ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À CAV ºÀjzÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¥Éưøï PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀgÉ fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.73/2014, PÀ®A:504, 323, 355, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           GªÀÄ®Æn UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¥ÀƪÀð-¥À²ÑªÀĪÁVgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉƸÀªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦.J¸ï,L (C.«) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À, ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ1 ) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ SÁ¹A¸Á¨ï ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 23 eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: GªÀÄ®Æn2) ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà UÉÆgïPÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 20 eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ G: UËArPÉ®¸À ¸Á: GªÀÄ®Æn £ÉÃzÀݪgÀÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 3510/- ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄßUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  JgÀqÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀt DgÉÆæ £ÀA 3) ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; GªÀÄ®Æn4) ¨Á§Ä vÀAzÉ ±Á«ÄÃzï¸Á¨ï «ÄãÀÄUÁgÀ¸Á; GªÀÄ®Æn5) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á; GªÀÄ®Æn £ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ   vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ , UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

      ¢£ÁAPÀ: 11-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ DzÉ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 67 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV ªÀÄlPÁ £ÀA§gï ºÀwÛzÀªÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ. gÀAvÉ ºÀt ¤ÃqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁr UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ºÀt PÉüÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1850/- 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï ºÀwÛzÀªÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ. gÀAvÉ ºÀt ¤ÃqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝà ªÀiÁ®Ä zÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ  ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À  oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/14 PÀ®A: 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ & 420 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ:10-03-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ ZÀ®ÄªÁ¢ NtÂAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ¦ügÁå¢ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¹¦¹-06 ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ªÉÄð£À  MAzÀ£ÉÃAiÀÄ ¥Ánð 1)PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, ZÀ®ÄªÁ¢, 25ªÀµÀð, G:ºÀ.a.UÀ.PÀA.£ËPÀgÀ, ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ 2)CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà , ZÀ®ÄªÁ¢, 55ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ 3)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà , 40ªÀµÀð, eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ( ¥ÀgÁj)JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥Ánð4)ªÀiË®¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢, 25ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:PÉÆÃoÁ 5)PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 30ªÀµÀð, eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  JvÀÄÛUÀ½UÉ ªÉÄÊvÉƼÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ªÀiÁvÁr PÉÊ , PÉÊ «Ä¯Á¬Ä¹ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪgÀÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢zÁgÀÄ »rAiÀÄ®Ä DgÉÆæ £ÀA. 1 , 2 ºÁUÀÆ 4, 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, G½zÀ M§âÀ DgÉÆæ¦vÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ M¦à¹ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ vÀAzÀÄ  PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/14 PÀ®A. 160  L¦¹ PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ಪಿರ್ಯಾದಿ ಗೀತಮ್ಮ ಗಂಡ ಚನ್ನಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ನಾಗಡದಿನ್ನಿ 38 ವರ್ಷ ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ|| ಮಸ್ಕಿ FPÉUÉ 1991 ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 1] ಚನ್ನಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಜಂಗಮರು 45 ವರ್ಷ 2]ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಜಂಗಮರು 36ವರ್ಷ 3] ಶರಣಯ್ಯ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಜಂಗಮರು 34 ವರ್ಷ
4]
ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಜಂಗಮರು 28 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರು ಮಸ್ಕಿ 5] ಮಲ್ಲನಗೌಡ ತಂದೆ ಶರಣೇಗೌಡ ಲಿಂಗಾಯತ 50 ವರ್ಷ ಸಾ|| ಹಿರೇಕಡಬೂರು EªÀgÉ®ègÀgÀÆ.ಈಗ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನೀನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆ. ನೀನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಗು ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಸಂಸಾರ ವಿಷಯ ಮುಂದೆ ಸರಿಹೊಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು ಕೂಡಾ ದಿನಾಂಕ 23-02-14 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 18.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರೇಲ್ಲರು ಆಕೆಗೆ ಏನಲೇ ಬಿಡಕಿ ನೀನಗೆ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೊಗು ಅಂತಾ ಎಷ್ಠುಸಲ ಹೇಳಬೆಕು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಆರೋಪಿ ನಂಬರ 01 ಇವನು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದನು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರು ಸೂಳೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಗದಿದ್ದರೆ ನೀನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊದರು. ಅಂತಾ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2014 gÀAzÀÄ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನನ್ವಯ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 48/14 ಕಲಂ 498 () 504.323.506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1]PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  13 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 43 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 2]PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ--- d£ÀgÀ ªÉÄïÉ---- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2014 gÀAzÀÄ  86 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    15,900-/-  gÀÆ..UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.