Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 May 2020

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ಕರ್ಫ್ಯೂ ಉಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
            ದಿನಾಂಕ:06.05.2020 ರಂದು ಸಂಜೆ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರೆದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:05.05.2020 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ gÀ«ZÀAzÀæ £ÁAiÀÄÌ  ªÀAiÀĸÀÄì:28 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:§UÀrvÁAqÁ ಹಾಗೂ ಆಕೆ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಾರೋಪಿ ನಂ:01 ನೇದ್ದವನು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಲೇ ಸೂಳೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೇಯೇ ನಾನು ಸಾರಾಯಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಜಂಪರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಹರಿದು ಹಾಗೂ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡನು ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತು ಫೀರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಬಂದು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಇವರಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುದಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 66/2020 PÀ®A, 188, 143, 147, 323, 324, 354, 448, 504, 506 gÉ.« 149 L¦¹  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.