Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Jun 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಯರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

         ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ ಮೊಟಾರ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಬಗ್ಗೆ   ದಿನಾಂಕ 24/06/2019 ರಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಬಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ  ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಯಚೂರು ರವರು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಾಬು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಯಚೂರು ಹಾಗು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಶೀಲವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಯಚೂರು ರವರ ನೇರ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಿ.ಪಿ. ಯರಗೇರಾ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಕೆ.ಜಿ  ಪಿ.ಎಸ್. ಯರಗೇರಾ ನುರಿತ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ  ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
            ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 25/06/2019 ರಂದು ಜಗದೀಶ ಕೆ.ಜಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಯರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ  ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ಪಿ.ಸಿ-38, ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಿ.ಸಿ-549 ರವರೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗಿನ 3-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರ ಕಡೆಯಿಂದ -ಬಿಜನಗೇರಾ ಕಡೆ ಬಿಜ್ಜನಗೇರ ಎಂ.ಎಸ್..ಎಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೊಡಲು ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ ಮೊಟಾರ್ ಇದ್ದುದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಕೇಳಕಂಡ ಆರೋಪಿತರು ಯರಗೇರಾ ಸೀಮಾದ ಬಿಜ್ಜನಗೇರಾ, ರಾಜಲಬಂಡ, ಐಜಾಪೂರ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ ಮೊಟಾರಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

11)    ಅಲ್ಲಾವುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮಕ್ದುಮ್  ಸಾಬ್  ದೇವನಪಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:ಸಿಮೆಂಟ ಕೆಲಸ ಸಾ:ರಾಜಲಬಂಡಾ ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು-6361807463
22)    ಭೀಮೇಶ@ತೆಲಗೊಡು ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಹೊಸಮಲಿಯಬಾದ 20 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕಬ್ಬೇರ ಉ:ಸಿಮೆಂಟ ಕೆಲಸ ಸಾ:ರಾಜಲಬಂಡ
ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು-
33)    ಸಾಯಿಕುಮಾರ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಐಜಾ 22 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕಬ್ಬೇರ ಉ:ಬೆಲ್ದಾರ,ಕಾರ್ಪೆಂಟರ ಸಾ:ರಾಜಲಬಂಡ ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು-
44)    ನರಸಿಂಹಲು ತಂದೆ ನರಸಣ್ಣ ಇಂದುವಾಸಿ 25 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕಬ್ಬೇರ ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ರಾಜಲಬಂಡ ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು -9666310679
55) ಸಿದ್ದಾರ್ಥ@ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ 23 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕಬ್ಬೇರ ಉ:ಪ್ಲಂಬರ್ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಹೊಸಮಲಿಯಬಾದ ತಾ;ಜಿ;ರಾಯಚೂರು.
       ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಶ್ರೀ ಶೇಖರಪ್ಪ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಯರಗೇರಾ ಠಾಣೆ, ಶ್ರೀಬಸವರಾಜ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ-677,ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ-585 ರವರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಈ ಕೇಳಕಂಡ ಮುದ್ದೆಮಾಲುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
             ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆಮಾಲುಗಳ ವಿವರ
     1) 5 ಹೆಚ್.ಪಿ  ಕರೆಂಟ ಮೊಟಾರ್ ಅ.ಕೀ 20,000/-
     2) 3 ಹೆಚ್.ಪಿ  ಕರೆಂಟ ಮೊಟಾರ  ಅ.ಕೀ 15,000/-
     3) 3 ಹೆಚ್.ಪಿ  ಕರೆಂಟ ಮೊಟಾರ  ಅ.ಕೀ 15,000/-
     4) ಒಂದು ಬೋರ ಮೊಟಾರ್ ಅ.ಕೀ 20,000/-
            5) 5 ಹೆಚ್.ಪಿ ಮೊಟಾರ್ ಅ.ಕೀ 20,000/-
     6) 2 ಬೋರ ಮೊಟಾರ್ ಅ.ಕೀ 40,000/-
     7)ಒಂದು ಪಲ್ಸರ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅ.ಕೀ 50,000/-   ಒಟ್ಟು ಅ.ಕೀ ರೂ  180,000/-

         ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಯರಗೇರಾ ವೃತ್ತ ಯರಗೇರಾ  ರವರ ತಂಡದ  ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು  ರಾಯಚೂರು ರವರು ಪ್ರಶಂಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿತರನ್ನು  ನ್ಯಾಯಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

25 Jun 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ದೊಂಬಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಫಾರೂಖ್ ಖತೀಬ್ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 24.06.2019 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರ ದೂರದ ಸಂಬಧಿಯಾದ ಮೈಬೂಬ ಅಲಿ ಖತೀಬ್ ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಇದೆ ಪಟ್ಟಣದ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸಾಗರ್, ವೆಂಕೋಬ, ಅಮರೇಶ, ಪರಶುರಾಮ, ಹಾಗೂ ವರದರಾಜು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೈಗಳ್ಲಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ತನಗೆ ಮತ್ತು ಮೈಬೂಬ ಅಲಿ ಖತೀಬ್ ರವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬಾರದು ಎಲ್ಲಿಂದಲೊ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೆನೊ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೊಲಸು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ಓಡಿಸಿ ಓಡಿಸಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಾವೀದ್ ಅನ್ವರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಾವೀದ್ ಅನ್ವರ್ ರವರಬೂಲೆರೊ ಪಿಕ್ ಆಪ್ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಸಹ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಎಡಗಡೆ ಪಕ್ಕಿಗೆ , ದವಡೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೈಬೂಬ ಅಲಿ ಖತೀಬ್ ರವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಗಾಯಗಳಗಿರುತ್ತವೆ.
         ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ವೆಂಕೋಬ ರವರನ್ನು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಬಾ ರವರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಊರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವರು ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದ ನಂತರ ಪದ್ಮಾವತಿರವರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವಳಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆಂದು ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಅವರ ಜಾತಿಯವರಾದ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿವಿ ಅಂತಾ ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪಿತರು ಗುಂಪು ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಜಾವೀದ್ ಅನ್ವರ್ ರವರಬೂಲೆರೊ ಪಿಕ್ ಆಪ್ ಗ್ಲಾಸ್ಸು ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಆಕ್ರಮ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೈಬೂಬ ಅಲಿ ಖತೀಬ್ ಅವರಿಗೆ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ತಾನು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 91/2019 PÀ®A 143, 147, 148, 307, 427, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 24-06-2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಚುಮಪ್ಪ ವಯಾಃ 38 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃ ಕಬ್ಬೆರ ಉಃ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾಃ ಬೇವಿನಮಂಚು ತಾಃ ಜಿಃ ರಾಯಚೂರು ಹಾಃವ ಥೈರೋಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಡಲಂ ಜಿಃ ಮೈಹಿಬೂಬ್ ನಗರ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು  ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಮೃತನಾದ ಲಚುಮಪ್ಪ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನಿದ್ದು ಈತನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 24-06-2019 ರಂದು  ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ  ನಡುವೆ ಜಮೀನು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಜಮೀನನ್ನು ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣದ ಅಡಚಣೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತವರು ಮನೆಯದಾದ ಗಾಂದಿನಗರ ಸಿಂದನೂರಿಗೆ  ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಅಂತಾ ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 36 ಕ್ಯೂ 4441 ನೆದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿ- ಸಿಂದನೂರು ಮುಖ್ಯ  ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗಣೇಶ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಂದನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಆರೋಪಿತನಾದ ಸೈಯಾದ್ ಅಫ್ರೋಜ್ ತಂದೆ ಸೈಯಾದ್ ಚಾಂದಪಾಷ  ಸಾಃ ಸಿಂದನೂರು ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 36 ಯು-0779  ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ತನ್ನ ಎಡಬಾಜು ಹೊಗದೇ ಬಲ ಬಾಜು ರಾಂಗ್ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಚುಮಣ್ಣ ಈತನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಲಚುಮಣ್ಣ ಈತನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ಸೈಯಾದ್ ಅಫ್ರೋಜ್ ಈತನಿಗೆ ಕೂಡ ಎಡ ಬಲಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮಾನವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತರುವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಮೀಪ ಲಚುಮಣ್ಣ ಈತನು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 36 ಯು-0779 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸೈಯಾದ್ ಅಫ್ರೋಜ್ ಈತನ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ  ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 135/2019 ಕಲಂ 279.338.304 (ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

23 Jun 2019

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ: 21-06-2019 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.45 ಗಂಟೆಗೆ ಸಗಮಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ನಾಗರಾಜ ಡಬ್ಬಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಸೀಬಿನ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಪಿಐ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ, ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿ  ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿ ZÉÆüÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ¥Áæ¹ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ:28ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: qÉæöʪÀgÀPÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ ಈತನು ಜನರನ್ನು ಕೂಗಿ ನಸೀಬಿನ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರ ಬಂದರೆ 1ರೂಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಸೀಬಿನ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ  ನಸೀಬಿನ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾ ಅದೃಷ್ಟದ ನಗದು ಹಣ 1350/-ರೂ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಸೀಬಿನ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶವು ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಠಾಣಾ ಎನ್‍.ಸಿ ಸಂ-05/2019 ಕಲಂ 78(3) ಕೆಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಎಫ್..ಆರ್ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಯಾದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 22-06-2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07.00 ಗಂಟೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 31/2019  PÀ®A;78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
            ದಿನಾಂಕ 22-06-2019  ರಂದು 16.50  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಮಸ್ಕಿಯ ಬಳಗಾನೂರು ಕ್ರಾಸನಲ್ಲಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 01 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಕೂಗಿಹೇಳುತ್ತಾ, ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಮಸ್ಕಿ, ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವನಿಂದ  ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಒಂದು ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 1040/- ರೂ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಎಗ್ಗರೈಸ್ ಬಂಡಿ, 35 ವರ್ಷ, ದರ್ಜಿಯವರು ಸಾ:ವಾಲ್ಮಿಕ ನಗರ ಮಸ್ಕಿ ಈತನು ಬರೆದ ಮಟ್ಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ ಲಿಂಗಾಯತ, 20 ವರ್ಷ ಸಾ:ಕಾರಟಗಿ ಉಪ್ಪಾರ ಓಣಿ  ವಾರ್ಡ ನಂ-2 ಈತನಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಝಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಪಂಚರ ಸಹಿ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 71/2019 ಕಲಂ 78 (111)  ಕೆ,ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

22 Jun 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ : 20-06-2019  ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 11-40 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಜಾಲಿಹಾಳ – ಕೆ. ಬಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ  ಇರುವ  ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಗೆ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಣದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ  ಮೇರೆಗೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ & ಸಿ ಪಿ ಐ ಸಿಂಧನೂರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ & ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಹೆಚ್ ಸಿ 263.346 ಪಿಸಿ-679 ಪಿಸಿ 472.ಪಿಸಿ 99. ಪಿ ಸಿ 53  ರವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 21-6-2019 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 01-00  ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಸರ್ಚ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ  10 ಜನ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ ರೂ. 17-450 ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು  ದಸ್ತಗೀರಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಒಡಿಹೋದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿ ನಂಬರ 11 ನೇದ್ದವನ  ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು  ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ  10 ಜನ ಆರೋಪಿಯೊಂದಿಗೆ 03-00 ಎ ಎಂ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ರವರು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಪರಾಧವು ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣಾ NCR ನಂ.29/2019 ರ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಸಿವಿಲ್  ನ್ಯಾಯಾದೀಶರು  ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಂಧನೂರು ರವರಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು  ಪರವಾನಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  21-06-2019   ರಂದು 7-15 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದಂತೆ ತುರುವಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 113/2019 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಯಾಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 21-06-2019  ರಂದು 13.50  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಅಂಕುಶದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರೇಶಪ್ಪ ಪಂಚರ್ ಶಾಪ್ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಆದಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ವಂದಲಿ, 60 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಅಂಕುಶದೊಡ್ಡಿ ಈತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 01 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಕೂಗಿಹೇಳುತ್ತಾ, ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವನಿಂದ  ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಒಂದು ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 1200/- ರೂ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ತಾನು ಬರೆದ ಮಟ್ಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಶಂಕ್ರಗೌಡ ತಂದೆ ಬಸನಗೌಡ ಸಾ:ಸಾತ ಮೈಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಿಂಧನೂರು ಈತನಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಝಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಪಂಚರ ಸಹಿ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 70/2019 ಕಲಂ 78 (111)  ಕೆ,ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ವರದಕ್ಷಿಣ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ಫೀರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಜಪ್ಪ 32 ವರ್ಷ ಜಾ:ಅಗಸರು ಉ:ಹೊಲಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಅಡವಿ ಖಾನಾಪೂರ ತಾ:ಮಾನ್ವಿ  ಹಾ:ವ;ಅನ್ವರ  ಈಕೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ರಾಜಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 10/05/2006 ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ 9 ವರ್ಷದ ಶಕ್ರಮ್ಮ ಮಗಳಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 50,000/- ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ  ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ ದಿನಾಂಕ 01/06/2019 ರಂದು ಆರೋಪಿತರು ಅನ್ವರಿ ಗ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತವರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಗಳಿಂದ  ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಎಲೆ ಸೂಳೆ 50,000/- ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಣೆ ತರದೆ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಿಯ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ  ದದ್ದಲ ಪನ್ನೂರಿನ ಶಾಂತಮ್ಮಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇಯ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು,ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ  ಇದ್ದ ದೂರಿನ  ಮೆಲಿಂದ ಯರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 76/2019 ಕಲಂ 498(ಎ),504.323.506. ರೆ/ವಿ 34ಐ.ಪಿ.ಸಿ &3&4 ಡಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ  ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನೀಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ: 21.06.2019 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ jªÀiïì ¨sÉÆÃzÀPÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ªÉÆÃ¹Ã£ï ¨Á£ÀÄ UÀAqÀ C¯ÁÛ¥sï ºÀĸÉãï FPÉAiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ElÖAV ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆæ-3 FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 85 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ElÖAVUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ ºÀt PÉýzÀgÉ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ°è PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý E°èAiÀĪÀgÉUÉ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ FUÉÎ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ DgÉÆæ-3 FvÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ElÖAVAiÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ºÀt PÉýzÀgÉ ¸ÀĪÀÄä£Éà ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21.06.2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ 01 ªÀÄvÀÄÛ 02 EªÀgÀÄ DgÉÆæ 03 FvÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÀzÁr PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦ügÁå¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 20.15 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2019 PÀ®A: 323, 324, 354, 504, 506 109 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

21 Jun 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 20-06-2019 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-30 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆದೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 20-06-2019 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಪಾರುಕ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಟಕ ಜೂಜಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತಾನೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ರೋಪಿತನಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ನಂಬರು ಬರೆದ ಚೀಟಿ, ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 6,180/- ರೂಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಾಂಶ ಆಸಂಜ್ಞೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಿಸಿ-408 ರವರು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 20-06-2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-30 ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಎಸ್.ಸಾಹೇಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿ, ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಅನುಮತಿ ಮೇಲಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 59/2019 PÀ®A.78(3) PÉ ¦ ಅಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಣದ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ: 20-06-2019 ರಂದು 1730 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ರವರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಗಂಜ ಏರಿಯಾದ ಬಸವಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ತಾವು, ಮತ್ತು ಪಂಚರಾದ 1]  ನಾಗಪ್ಪ 2] ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ 1] ಗಂಗಪ್ಪ ಪಿ.ಸಿ.578 2] ಬಲರಾಮಸಿಂಗ್ ಪಿಸಿ 589 ರವರೊಂದಿಗೆ 1740 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲಾಖಾ ಜೀಪ್ ನಂ:ಕೆಎ-36/ಜಿ-151 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 1745 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಜ ಏರಿಯಾದ ಬಸವಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಗಂಜ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆಯಿಸಿರಿ ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ 01 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಜನರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ 1750 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಮೇಶ ತಂದೆ ನರಸಿಂಹಲು, 37 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುನ್ನೂರಕಾಪು, ಉ: ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ: ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ಅಂಗ ಜಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇವನ ಹತ್ತಿರ 1) ನಗದು ಹಣ 1160/-ರೂ, 2) ಒಂದು ಮಟ್ಕಾ ಚೀಟಿ 3) ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ ದೊರೆತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಸದರಿಯವನು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಹನುಮಂತ ಇತನಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ನ್ನ ಹೆಸರು ಹನುಮಂತು ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ, ವಯಾ|| 55 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ|| ವಡ್ಡರ, ಉ|| ಬೇಲ್ದಾರ ಕೆಲಸ, ಸಾ|| ಸಿಯಾತಲಾಬ ರಾಯಚೂರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ಅಂಗ ಜಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇವನ ಹತ್ತಿರ 1) ನಗದು ಹಣ 1500/-ರೂ,ಹಣವಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 2660/ ರೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಟ್ಕಾಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ದೊರೆತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಕವರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರ ಸಹಿ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ, ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 1750 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1820 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು 1845 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆರೋಪಿತರನ್ನು, ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗೂ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ.ನಂ.16/2019 ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 20.06.2019 ರಂದು 1930 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ವವರದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.41/2019 ಕಲಂ.78(3) ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ 19.06.2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.45 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರಗುಂಟಾದ ಬಡಕಪ್ಪನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå J.J¸ï.L ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.   ರವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ  ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 34/2019 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  20.06.2019 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 89/2019 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

¢£ÁAPÀ 20/06/2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-45 UÀAmÉUÉ ²æà ®PÀÌ¥Àà © CVß ¦J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÁå¢UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÁå¢UÉÃgÁ-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðj fÃ¥ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 f-377 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ, ªÀi˯Á° vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§, ªÀAiÀiÁ; 35ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ºÉÆmɯï PÉ®¸À, ¸Á; PÁå¢UÉÃgÁ  FvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ¤AzÀ gÀÆ 11,300/-£ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄlPÁ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, oÁuÉUÉ §AzÀÄ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ªÀi˯Á° vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§, ¸Á; PÁå¢UÉÃgÁ  ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ «gÉñÀ ªÀAiÀiÁ: 40ªÀµÀð, ¸Á: D¯ÉÆÌÃqÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä eÁë¥À£Á ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ PÀ®A.78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀÄ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ J£ï.¹. £ÀA§gÀ 18/2019 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀgÀªÁ¤UÉ PÀÄjvÀÄ ¤ªÉâ¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ  ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 97/2019 PÀ®A. 78(3), PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ದಿನಾಂಕ 20-06-2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-20 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.(ಕಾ.ಸು) ಮಾನವಿ ಠಾಣೆರವರು  ಮಟಕಾ ದಾಳಿಯಿಂದ ವಾಪಾಸ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ, ಜಪ್ತು ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗೂ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ರಾತ್ರಿ 9-40 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 20-06-2019 ರಂದು ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಗವಾಟ ಗ್ರಾಮದ  ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನೆಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ನಿರುಪಾದಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಯಾಃ 28 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃ ಜಂಗಮ ಸಾಃ ಬ್ಯಾಗವಾಟ ತಾಃ ಮಾನವಿ  ಈತನಿಗೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 7-40 ಗಂಟೆಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನ  ಅಂಗಜಡ್ತಿ ಮಾಡಿ 1] ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ  2150-  2]  ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಒಂದು ಚೀಟಿ   3] ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು   ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಸದರಿಯವನು ತಾನು ಬರೆದ ಮಟ್ಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾಃ ಬ್ಯಾಗವಾಟ ಈತನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಸದರಿ ಜೂಜಾಟದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಿ.ಎಸ್. ಸಾಹೇಬರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 7-40 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8-40 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣವು ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧ ಆಗುತಿದ್ದು, ಕಾರಣ  ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ  ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾದಿ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡು ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 130/2019 ಕಲಂ 78 (3 ) ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ 19.06.2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ®vÁ UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà »ÃgÁ ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÀnÖ ¥ÀlÖt FPÉAiÀÄ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 3 ನೇದ್ದವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಆಸ್ತಿ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಒದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿ ನಂ 1) ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà 2) ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà3) §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà4) ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ºÀnÖ ¥ÀlÖt ನೇದ್ದವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಹಾಗೂ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಮತ್ತು 2 ನೇದ್ದವರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಸ್ತಿ ಕೆಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಜೀವಂತ ಸುಡುತ್ತೇವೆಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 88/2019 PÀ®A 323, 324, 354, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 20-06-2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-45 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೈಯದ ಯಾಸೀನ್ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಮಹ್ಮದ ವ:27 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ,ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು  ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಮೃತನಾದ ಸೈಯಾದ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಮ್ಮನಿದ್ದು ಆತನು ದಿನಾಂಕ 20-06-2019 ರಂದು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಯ ಲಗ್ನಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಲು ಅಂತಾ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 36 ಎಕ್ಸ-9908 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಸಿಂದನೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ರಾಯಚೂರು- ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆಯ ತನ್ನ ಎಡಬಾಜು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿರುವಾಗ ಕಪಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟದೂರು ಕಮಾನ್ ಹತ್ತಿರ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 8-20 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 35-ಎಫ್ 342 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಗಣಪತಿ ಗಡ್ಕರ್ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಗಡ್ಕಕರ್ ಈತನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ತನ್ನ ಎಡಬಾಜು ಹೊಗದೇ ಬಲಬಾಜು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ತನ್ನ  ಎಡಬಾಜು ಹೊರಟಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಮ್ಮ ಸೈಯಾದ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಈತನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಸೈಯಾದ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಈತನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು  ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ಬಲ ಗೈಗೆ, ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ಮುರಿದಂತೆ ಆಗಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 131/2019 ಕಲಂ 279.304 (ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.