Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Jul 2017

Reported Crimes


                                                                             

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-              
     ದಿನಾಂಕ- 25/07/2017 ರಂದು ಸಂಜೆ 16-15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ 29 ವರ್ಷ ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ. ಬಾಲಯ್ಯಕ್ಯಾಂಪ  ತಾ. -ಸಿಂಧನೂರ FPÉAiÀÄÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾತಿ ಗಣಕಿಕೃತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ತಾನು ಈಗಾಗಲೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರ ವಿರುದ್ದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅದೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ 1] ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ 2] ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ರಾಮ್ಯಯ 3] ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಸುಬ್ಬರಾವ 4] ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ 5] ದೇವೆಂದ್ರ ತಂದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ 6] ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಾ:ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ:ಕಮ್ಮಾ ಸಾ:ಬಾಲಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ದಿನಾಂಕ-16/07/2017 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಎನಲೇ ಸೂಳೆ ಕೋರ್ಟನಲ್ಲಿರುವ ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೋಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 167/17 ಕಲಂ 143.147.148.504.324.354.307.506 ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     DgÉÆævÀgÀÄ 1).ಮಹಿಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 415 ಡಿಐ ಇಂಜೀನ್/ಚೆಸ್ಸಿಸ್ ನಂಬರ್ ZJZGOO447 ಇದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಟ್ರಾಲಿ ನಂ.ಕೆ..34-ಟಿ-1505.ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ, ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ.2).ಮಹಿಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ 415 ಡಿಐ ಇಂಜೀನ್/ಚೆಸ್ಸಿಸ್ ನಂಬರ್ ZJZGOO447 ಇದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಟ್ರಾಲಿ ನಂ.ಕೆ..34-ಟಿ-1505.ನೇದ್ದರ ಮಾಲಿಕ, ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ.3).ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ.ಕೆ..36-ಟಿಬಿ-9619 ಇದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಾಲಿಯ ಚಾಲಕ,ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ.  4).ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ.ಕೆ..36-ಟಿಬಿ-9619 ಇದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಾಲಿಯ ಮಾಲಿಕ, ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ಕಂಡ ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಟ್ರಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಯಿಂದ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಧನ ಪಾವತಿಸದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕರು ದಾಳಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಾಲಿಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ,    UÀÄ£Éß £ÀA:. 179/2017.ಕಲಂ. 42, 44 ಕೆ.ಎಂ.ಎಂ.ಸಿ.ಅರ್.ರೂಲ್-1994, 4(1),4(1-)ಎಂಎಂಆರ್.ಡಿ,379 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
     ದಿನಾಂಕ : 25-07-2017 ರಂದು 9-00 Pm ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವಿವರವಾದ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು  ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾಪನವನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್  ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗುಂಡಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಭೋಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಲಮಂಗಿ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಬೀಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಚ್.ಸಿ-233 ರವರಿಂದ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಪಡೆದು ಮಾನ್ಯ ಸಿಪಿಐ ಸಿಂಧನೂರು ಸಾಹೇಬರುರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಹೆಚ್.ಸಿ-233,  ಪಿಸಿ-679  ರವರೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಂಜೆ 7-30 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಭೋಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದುರಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು  ನೋಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ ಚಾಲಕನು ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು  ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅದು ಒಂದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ Swaraj-735 XT Tractor ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ರಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ ನೋಡಲು ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಇದರ  Eng No. 39.1357/SWK12348 ಇದ್ದು ಇದರ ಅಕಿರೂ.3 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ . ಇದಕ್ಕೆ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಅಟ್ಯಾಚ್  ಟ್ರಾಲಿ ಇದ್ದು ಟ್ರಾಲಿಗೆ ನಂಬರ ನೋಡಲು ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಅದರ ಚೆಸ್ಸಿಸ್ ನಂ. SVEW/42 ಇದ್ದು ಇದರ ಅಕಿರೂ.50 ಸಾವಿರ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಮರಳು ಅಕಿರೂ.1700 ಬೆಲೆಬಾಳುವದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ  ಚಾಲಕನು ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲೀಕನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ /ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ /ತೆರಿಗೆ/ರಾಯಲ್ಟಿ ತುಂಬದೇ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣಿ ಸಂಪತ್ತಾದ ಹಳ್ಳದ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಲೋಡ್ ಸಮೇತ್ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುದ್ದೆಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 208/2017 ಕಲಂ. 4(1A), 21,22 MMRD Act 1957 And 379 IPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
     ದಿನಾಂಕ : 26-07-2017 ರಂದು 6-45 .ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಮಹಿಂದ್ರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ KA-36/TB-9897 (ಇಂಜನ್ ನಂ-NKBC02394) & ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ YKEW6062016 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ  2) ಮಹಿಂದ್ರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ KA-36/TB-9897 (ಇಂಜನ್ ನಂ-NKBC02394) & ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ YKEW6062016 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕರು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಮರಳನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 1) ಮಹಿಂದ್ರಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ KA-36/TB-9897 (ಇಂಜನ್ ನಂ-NKBC02394) & ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ YKEW6062016, 2) ಮೆಸ್ಸಿ ಫರ್ಗ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ KA-36/TA-9158  & ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ KA-36/TA-9159 ನೇದ್ದರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ 2000/- ಬೆಲೆ ಬಾರಳನ್ನು ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ರಾಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರೀಯದರ್ಶಿನಿ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕರು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಸದರ