Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Aug 2018

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
     ದಿನಾಂಕ 28/08/2018 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ DzÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÀÄgÀUÀÄAmÁ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಸವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 27/08/2018 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಗೆ ಯಾರೋ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಆದೆಪ್ಪ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಹೋರೊ ಸ್ಪೇಂಡರ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಗುರುಗುಂಟಾದಿಂದ ಲಿಂಗಸುಗೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಸಮೀಪ ಸೀಮೆ ಈರಣ್ಣ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ಆದೆಪ್ಪನ ಎರಡು ಮೊಣಕೈ ಕೆಳಗೆ ಎಲಬು ಮುರಿದು ಗಾಯವಾಗಿ, ಎಡಗಾಲ ತೊಡೆ ಮುರಿದು ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಯಾದವಾಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ತಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಲಾಗಿ ಆತನು ಎರಡು ಮೊಣಕೈ ಕೆಳಗೆ ಎಲಬು ಮುರಿದು ಗಾಯವಾಗಿ, ಎಡಗಾಲ ತೊಡೆ ಮುರಿದು, ಹಣೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು,   ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತನು ಹೆಸರು ಶಿವಾಜಿ ಸಾ: ಮರಗಂಟನಾಳಆಟೋ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ ಕೇಳಲಾಗಿ MBX0003BFWG679020 ಅಂತಾ ಇದ್ದು, ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆಟೋ ಚಾಲಕನು ಆಟೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಕೆರೋಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ಕೆರೋಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ವೈಗೈರೆ ಇದ್ದುದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ  ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 328/2018 PÀ®A. 279,338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L JªÀiï « PÁAiÉÄÝ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೋಟಾರ್ ವಹಾನ ಕಳುವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ: 29-08-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಎಸ್. ತಂದೆ ಗುರುರಾಜರಾವ್ ಎಸ್ ವಯ: 38 ವರ್ಷ ಜಾ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ : ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ: 6-2-20/1 ಜವಾಹರ ನಗರ ರಾಯಚೂರು ರವರು ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಎಸ್. ತಂದೆ ಗುರುರಾಜರಾವ್ ಎಸ್ ವಯ: 38 ವರ್ಷ ಜಾ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣ : ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ: 6-2-20/1 ಜವಾಹರ ನಗರ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ: 03-07-2018 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ದಿನಂಪ್ರತಿಯಂತೆ ಮನೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 04-07-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ತಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಡಲು ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 104/2018 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡುರುತ್ತಾರೆ.
ಖೋಟ್ಟಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮೋಸಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀÆUÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ PÉAUÀÄAn, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉUÉ E§âgÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄjzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw ªÀÄUÀ½zÀÄÝ,  DgÉÆæ £ÀA 01 ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ zÉêÀtÚ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£ FvÀ£ÀÄ 02 £Éà ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀ®äAV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 284/2 «¹Ûtð 03 JPÀgÉ 37 UÀÄAmÉ d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé¢ü£ÀzÁgÀ½zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 01 FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ 02 jAzÀ 08 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 11.07.2015 gÀAzÀÄ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr 03 JPÀgÉ 37 UÀÄAmÉ d«Ää£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA 01 FvÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 31.08.2017 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ G¥À £ÉÆAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀASÉå: 200/2018 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2018 PÀ®A: 120(©), 166, 465, 467, 468, 471, 420 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.