Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Aug 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

  ಫಿರ್ಯಾದಿ     ಶ್ರೀಮತಿ  ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮನಗೌಡ, 22 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ, ಹೊಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ : ಗೋವಿನದೊಡ್ಡಿ ತಾ: ಮಾನವಿ FPÉAiÀÄÆ ಆರೋಪಿ ಭೀಮನೌಡ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿದ್ದು ತನ್ನ ಗಂಡನು ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ನಿನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ‘’ ಅಂತಾ ಅನ್ನುವದು ಮಾಡುತ್ತಾ ನೀರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ತಂಬಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಗೆಯುವದು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿನಾಕಾರಣ ನನಗೆ ಕೈ ಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವದು, ಬಡಿಯುವದು ಮಾಡುತ್ತಾ  ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾ  ‘’ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೇ ಸೂಳೆ, ನಿನ್ನ ಮುಖ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಡ’’ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಈಗ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ  ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು 3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸಹ ತನ್ನ ಗಂಡನು ತನಗೆ ಕರೆಯಲು ಬರದ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ 11/08/14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1130 ಗಂಟೆಗೆ ಗೋವಿನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮನಗೆ ಹೋದಾಗ  . ತನ್ನನ್ನು  ನೋಡಿ ‘’ ಮತ್ಯಾಕೆ ಬಂದೆಲೇ ಸೂಳೆ’’ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು  ತನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈ ಕೈಗೆ  ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಕಂದು ಗಟ್ಟಿದ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು  ಕಾರಣ ಊರಿಗೆ ವಾಪಾಸ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಈ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ¸ÀzÀj ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 223/2014 ಕಲಂ 498(ಎ), 504, 324, 323, ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು. 
ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           iದಿನಾಂಕ: 04/03/2014 ರಂದು beಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮಗನಾದ ಕು|| ವಿಜಯ ತಂದೆ ಪಾಂಡು ವ:13 ಜಾ:ಲಮಾಣಿ ಉ:ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ:ಚಂದ್ರಾನಾಯಕ ತಾಂಡ ಆಲ್ದರ್ತಿ ಈತನು ತಾನು ನಾಗಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಚಂದ್ರಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಹೋದವನು ನಾಗಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ, ಮನೆಗೂ ಬಾರದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡುವಂತೆ ಮುಂತಾಗಿ EEಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಗಬ್ಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 95/2014 ಕಲಂ:  ಹುಡುಗ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ ಚಹರೆಯುಳ್ಳು ಹುಡುಗನು ತಮ್ಮ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಗಬ್ಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.
PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ZÀºÀgÉ «ªÀgÀ PɼÀPÀAqÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
ಹೆಸರು
«dAiÀÄ


 
ತಂದೆ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ
¥ÁAqÀÄ eÁ:®ªÀiÁt G:«zÁåyð ¸Á:ZÀAzÁæ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÀ D®Ýwð
ವಯಸ್ಸು
ªÀ:13 ªÀµÀð
ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ
PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ, 4.5 ¦Ãmï JvÀÛgÀªÁVgÀÄvÁÛ£É.
ಮಾತನಾಡುವ ಬಾಷೆ
PÀ£ÀßqÀ, ®ªÀiÁtÂ, »A¢ ¨sÁµÉ
ಧರಿಸಿರುವ ಉಡುಪುಗಳು
§ÆzÀÄ-¤Ã° §tÚzÀ n-±Àmïð, §ÆzÀÄ §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ, §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ.

GABBUR PS: 9480803860 (08531-275133)
 CPI DEODURGA : 9480803865                      
E-mail : gabburrcr@ksp.gov.in
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.08.2014 gÀAzÀÄ  102 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   19,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.