Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Jun 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಇತರೆ ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ:01.06.2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 04-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁw-®A¨sÁtÂ, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-bÀvÀÛgÀ gÉÆÃqÀ vÁAqÁ vÁ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಗಂಡ  ಭೀಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ VÃgÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà  ಹಾಗೂ ಇತರೆ 5ಜನ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೋ ಏನೋ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ಆಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಪಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನೀವುಗಳು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈಯುತ್ತಾರೇನು ಎಂದು ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಬಡಿದರು ನಂತರ ನಾವು ಕೇಸು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮುದಗಲ್ಲಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಪುನಃ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈಯುತ್ತಾ ಈರಪ್ಪನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಂಗೀತಾಳಿಗೆ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ಪೂರೆಪ್ಪ ಇವರು ಬಂದು ಸಂಗೀತಾಳ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದನು. ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಗೀರಮ್ಮ ಆಕೆಯ ಮಗ ಶ್ರೀನಾಥ ಹಾಗೂ ಭಾರತಿ, ಅಳಿಯ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ   ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಮುದಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 67/2019 PÀ®A: 323, 341, 324, 504 gÉ/« 34 L¦¹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ತಾರೀಕು 01/06/2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ «£ÀAiÀÄ vÀAzÉ ®Qëöä £ÁAiÀiÁgÀt ±ÉÃnÖ ªÀAiÀiÁ: 31ªÀµÀð, eÁ: ªÉʱÀå G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ , ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಕಾಣೆಯಾದ ಕಿಶನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನ ರಾಯಚೂರ ರೋಡಿಗೆ ಮೇಘಾಸಿರಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 06/05/2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಿಶನ ವಯಾ: 29ವರ್ಷ ಈತನು ಕಿಂಪ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವನು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಪೋನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ. ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡಕಾಡಲಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಿವುದಿಲ್ಲಾ. ಇಂದಿಲ್ಲಾ ನಾಳೆ ಬರಬಹದೆಂದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಈಗ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ  ಕೊಟ್ಟು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 133/2019 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.