Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Feb 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

      ²æêÀÄw ºÀĸÉãÀ©Ã UÀAqÀ ¸ÉÆæ¸Á§ aPÀÌ£ÀPÉÆ¥Àà 30 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ªÀÄĹèA ¸Á: UÀÄAvÀUÉÆüÀ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಬೇವಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಕಡಿಯಬೇಡಿ ಅದು ನಮ್ಮದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ 1) C°è¸Á§ vÀAzÉ U˸À¸Á§ 25 ªÀµÀð SÁeÁ©ü UÀAqÀ U˸À¸Á§ 50 ªÀµÀð 3) zÁªÀ®¸Á§ vÀAzÉ U˸À¸Á§ 18 ªÀµÀð J®ègÀÆ ªÀÄĹèA ¸Á: UÀÄAvÀUÉÆüÀ ಆರೋಪಿತರ ಪೈಕಿ ಆರೋಪಿ ನಂ-1 ನೇದ್ದವನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕೊಡಲಿ ಕಾವಿನಿಂದ ಹಣೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಭುಜಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಮೂಕಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ನಂ- 2 ಮತ್ತು 3 ನೇದ್ದವರು ನೀನು ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿವಿಕೊಂಡಿರವೆ ಸೂಳೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲು ಏನು ಸಂಭಂದ ಅಂತಾ  ಆವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå. 40/15 PÀ®A. 504, 324, 354, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
  
ದಿನಾಂಕ:11-02-2015 ರಂದು 8-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು-ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ನಾಲಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಪರಶುರಾಮ್@ಪರಶಪ್ಪ ತಂ;ಪೀರಪ್ಪತುಗ್ಗಲಗೋಣಿ, ವಯ:20, ನಾಯಕ್, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36/ಇಎಫ್-2370 ನೇದ್ದರಸವಾರ ಸಾ:ಮುಚ್ಚಳಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಂಧನೂರು .ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36/ಇಎಫ್-2370 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಂಧನೂರು ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ನಾಲಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಬಲಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದು ಬಲಗಡೆ ಮಲುಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೆತ್ತಿದ ಗಾಯ ಎಡಗೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗದ್ದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುವಾಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ರಾತ್ರಿ 9-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ¦gÁå¢ ಪೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ ತುಗ್ಗಲಗೋಣಿ, ವಯ:60, ಜಾ:ನಾಯಕ್, ಉ:ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಮುಚ್ಚಳಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಂಧನೂರು.  EªÀgÀ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. ಗುನ್ನೆ ನಂ.30/2015 , ಕಲಂ . 279 ,304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
ದಿನಾಂಕ:-11.02.2015ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ SNT ರಸ್ತೆ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಎದುರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ವೆಂಕಟೇಶ @ ದುಬ್ಬನ್ನ ರಸ್ತೆ ಎಡ-ಬಲ ನೋಡುತ್ತ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾಲ ದಿನಕರ ತಂದೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ 23-ವರ್ಷ, ಜಾ: ಹರಿಜನ : DTI ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪಿವನ ಸಾ: ಮಟಮಾರಿ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು.ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ Maruti suzuki omini car  no.ka-55/g-360 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಶಿವಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ, ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ ಮಾಡದೆ ಜೋರಾಗಿ ಟಕ್ಕರಕೊಡಲು ವ್ಯಾನಿನ  ಮುಂದಿನ ಗ್ಲಾಸ ತಲೆಗೆ ತಗುಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಾರಷ್ಟು ದೂರ ಪುಟಿದು ಡಾಂಬರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ  ಅಂಗಾತಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ @ ದುಬ್ಬನ್ನನ ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಿವಿ-ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 04/2015 PÀ®A: 279. 304() L¦¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
   ¢£ÁAPÀ:11-02-2015 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw.gÁ¢üPÀ.PÉ.D²æÃvï UÀAqÀ ¢:PÀȵÀÚ  ªÀAiÀiÁ:41 ªÀµÀð, eÁ:¨ÁæºÀät G:UÀÈ»t ¸Á:ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ C¥ÀjavÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ JªÀiï.©.J «zÁåyÃðUÀ¼ÉAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉzÀÄ ±ÉʤAUï §gÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ¼ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß°èzÀÝ 30 UÁæA vÀÆPÀzÀ JgÀqÀÄ J¼É CªÀ®QÌ ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ 50 UÁæA vÀÆPÀzÀ 4 PÉÊ §¼É C:Q:1,68,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ vÉƼÉzÀÄ PÉÆqÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ w½AiÀÄzÀ ºÁUÉ ªÉÆøÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 41/15 PÀ®A. 448, 420, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
²æêÀÄw. ¸Á¯ÉúÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¢: ªÉƺÀªÀÄäzï CdªÀÄvï G¯ÁèSÁ£ï, ªÀAiÀÄ:65 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèÃA, G:¤ªÀÈvÀÛ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-3-285/37 ¸ÀÄR±ÁAw PÁ¯ÉÆä, D±Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ನಿವೃತ್ತ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಇದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 11-02-2015 ರಂದು 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮೋದಿ ಪವರ್ ಪೌಡರ್ ನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ತೆಗೆಯಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡಿ 20 ಗ್ರಾಂ ನ 2 ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಗಳು ಅಕಿರೂ.50,000/-, 15 ಗ್ರಾಂ ನ ಕೊರಳಿನ ಚೈನ್ ಅಕಿರೂ.30,000/-, 3 ಗ್ರಾಂ ಉಂಗುರ ಅಕಿರೂ.10,000/-,        30 ಗ್ರಾಂ 2 ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಗಳು ಅಕಿರೂ.75000/-, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಕಿರೂ. 1,65,000/- ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.  ಕಾರಣ ಅಪರಿಚಿತ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ.  ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2015 PÀ®A 420, 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ  zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ದಿನಾಂಕ 11.02.2015 ರಂದು ¸ಸಂಜೆ 5-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಾದ ದೈವದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ºÀÄ®UÀè¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ºÁUÀÆ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸Á. §¤ßUÉÆüÀ. vÉÆqÀQ vÁAqÀ ದವರು.ಆರೋಪಿತರು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಮೂರು ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ 6500/-. ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß. £ÀA 23/2015 ಕಲಂ 87 ಕೆ,ಪಿ, ಕಾಯ್ದೆ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ 
¢£ÁAPÀ:11-02-2015 gÀAzÀÄ 5-25 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ zÉøÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ SÁ° ºÉÆ®zÀ°è 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉÉ ¨Á®AiÀÄå ªÀlgÁ, 30 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á-eÁ®ºÀ½î ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ
DgÉÆævÀgÀÄ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï CAvÁ £À¹Ã¨ïzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ f.ºÀÄUÁgÀ ¦.J¸ï.L eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ  ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ    1) 2230 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä CzsÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ dÆdÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA20/2015 PÀ®A 87 PÉ ¦ PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     ದಿನಾಂಕ 11-02-2015 ರಂದು  17-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಕ್ಕಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಇವರ  ಹೊಟೇಲ್ ನಲ್ಲಿ 1) ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¥Ál¯ï ªÀAiÀĸÀÄì 44 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀiÁvï ¸Á: PÀPÀÌ®zÉÆÃrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ಆರೋಪಿತರು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ್ ಅಂತಾ ನಸೀಬ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು²æà JA.¥ÁµÀ r.J¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಂ 08 ರಲ್ಲಿ ನಮುದು ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ ಠಾಣೆಗೆ  19-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಅಧೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಜೂಜು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ವರದಿಯ ಅಧಾರದ ಮೇಲಿ ನಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ.  ಗುನ್ನೆ ನಂ.21/15 ಕಲಂ.87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 
  ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
ದಿನಾಂಕ:11/02/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ PÀqÀ§ÆgÀÄ, 42 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CqÀ«¨Á«. ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ  ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 01/02/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಗನಾದ ಅನ್ವರಸಾಬ ತನು ಅಡವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೈಕಲ್ ತಗೆದುಕೊಂಡು   ಹೋದವನು  ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA  22/2015 PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
      
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.02.2015 gÀAzÀÄ         18 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.