Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Aug 2015

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ : 01-08-2015 ರಂದು 1545 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 60 ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvï, G:ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ, ¸Á:ªÀiÁlÆgÀ UÁæªÀÄ. ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ  ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪೆಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ  ತುರುವಿಹಾಳ ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವgÉÆA¢UÉ  ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 7 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.4060/-ಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2015 PÀ®A. 87 Pɦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
J¸ï.¹/J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಕೋಳಬಾಳ 52 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ಹರಿಜನ,    ಸಾ;-ಗುಡುದೂರು ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು.FvÀನು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಇವರ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ.39 ರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದು, ದಿನಾಂಕ;-15/06/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಶಂಕರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ 1),ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಹುಲ್ಲೂರು 58 ವರ್ಷ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಈತನು ಪೈಪ್ ಲೈನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಬಸಿ ಬರುತ್ತಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವುಗಳು ಪೈಪಲೈನನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿ ಕಳ್ಳ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಈ ಸಲ ಉಳಿದುಕೋಂಡಿದ್ದಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀದವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ.ಆಪಾಧಿತರೆಲ್ಲರೂ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಾಲಿಕರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 39 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಪೈಪಲೈನನ್ನು ವಿನಕಾರಣ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 03/2015.ರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 112/2015.ಕಲಂ,143,147,323,447,504,506,ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(10). ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಯಿದೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀUÁvÀ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ. 31-07-2015 gÀAzÀÄ 11-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀAiÀÄ:49ªÀ ²æà ®Qëöäà C¥sï¸Émï ¦æAlgïì£À°è DPÀ¹äPÀ «zÀåvï    ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛgÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¦æAnAUï ªÀIJ£ï,PÀnAUï ªÀIJ£ï, ¥Áå¥Á¥ÀÄgÀrªÀÄUÀ ªÀIJ£ï,PÀA¥ÀÆålgï, ¦gÀAlgï, »Ãlgï, AiÀÄÄ.¦.J¸ï,gÀ§âgï ¸ÁÖA¥ï ªÀĶ£ï, ¸ÁÌöå£Àgï, ¥ÉÃ¥Àgï, ªÉrØAUï PÁgïØ÷ì , ¥sÀ¤ðZÀgïì , gÀ§âgï ¸ÁÖöåA¥ï EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ,  J¯ÉQÖçPÀ¯ï ªÉÊgï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁå£ï ºÁUÀÆ ¸ÉÖñÀ£Àgï ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q.gÀÆ.6,48,000/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ  ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ , fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ.J¥sï.J £ÀA. 05/2015 CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ 25/7/15 jAzÀ 27/7/15 gÀ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÊ.n.¦.J¸ï. aPÀ̸ÀUÀÆgÀÄ PÀA¥À¤ UËæAqï DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ªÀPÀð¸ÉÊmï£À®è JA.¹.¹. PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¸ÀAUÀ滹zÀÝ PÀAmÉæÃPÀÖgïUÀ¼À°è£À vÁªÀÄæzÀ ¹®égï PÉÆÃnAUï ªÀiÁrzÀ MlÄÖ 21 ©r ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 6,22,770/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ æäªÁ¸À  CPËAmÉAmï J¯ï & n PÀA£ÀìlæPÀëö£ï  aPÀ̸ÀUÀÆgÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ. oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/15 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.08.2015 gÀAzÀÄ 170 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   22800/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.