Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Jun 2020

Reported CrimesªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.
            ದಿನಾಂಕ: 31.05.2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಗಳು ಜ್ಯೋತಿ ವಯಾ: 19ವರ್ಷ ಈಕೆಯು ದಿನಾಂಕ 30/05/2020 ರಂದು 03-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 04-00 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ   ಬಾತರೂಮಿಗೆ ಹೋದವಳು ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಾರದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡಕಾಡಲಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಸುರೇಶ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯದಿದಾರನ ಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಚಹರೆ ಗುರುತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಧಾರಣ ಮೈ ಕಟ್ಟು, ಅಗಲವಾದ ಮೂಗು, ಎತ್ತರ 5 ಪೀಟ್, ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಚೂಡಿದಾರ, ವೈಟ ಕಲರಿನ ವೇಲು ಧರಿಸಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ,ಹಿಂದ ಮತ್ತು ಲಂಬಾಣಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 129/2020 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.