Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Sep 2017

Reported Crimes                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
,  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
PÀ£Áß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢:14-09-2017   ರಂದು ಮಧ್ಯಾಮ 13.00 ಗಂಟೆಗೆ  ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-58 eÁw G¥ÁàgÀ PÉ®¸À-r«d£À¯ï EAf¤AiÀÄgï ©J¸ï J£ï J¯ï D¦üøï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ  ದಿನಾಂಕ 06-09-2017 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 1730 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 07-09-2017 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09.30 ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್ ಟಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಬೀಗ್ ಮುರಿದು ರೂಮನಲ್ಲಿದ್ದ 12 ಕೇಬಲಗಳ  ಒಟ್ಟು .ಕಿ.ರೂ-24000 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕೇಬಲಗಳನ್ನು   ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ-239/2017 ಕಲಂ 454,457,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ:13-09-2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು-ಮಸ್ಕಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಲೂರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಆಪರಿಚಿತ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೇ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣಮುದುಕಪ್ಪನಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಮ್ಮೆಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಸಣ್ಣ ಮುದುಕಪ್ಪನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಲಾರಿಯ ಮುಂದಿನ ಗಾಲಿಯು ಹೋಗಿದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಹೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕರುಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊಂಟದ ಭಾಗ,ಗುಪ್ತಾಂಗ,ಎರಡೂ ಕಾಲಿನ ತೊಡೆಯ ಸಂದಿನ ಭಾಗ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 45000/-ರೂ, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಎಮ್ಮೆಯ ಬಲಗಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಸಣ್ಣಮುದುಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ ದುರಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ 30 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕಬ್ಬೇರ್ :ಕೂಲಿ ಸಾ:ಕಲ್ಲೂರ ಕ್ಯಾಂಪ್   ತಾ: ಸಿಂಧನೂರ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಂಧನೂರು . ಗುನ್ನೆ ನಂ.70/2017, ಕಲಂ. 279.304() .ಪಿ.ಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಮ್ ವಿ ಯ್ಯಾಕ್ಟ್  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

      ದಿನ 14/09/2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಗಾಧರ ಈತನು ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà gÁªÀÄvÁß¼À ªÀAiÀiÁ: 56ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÊAiÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ EªÀರು ದಿನಾಂಕ 13/09/2017 ರಂದು ಪಹಣಿ ತರಲು ಲಿಂಗಸುಗೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ತಮ್ಮೂರಿನ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ರಾಂಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ್ತಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಬಸ್ಸಿ ಗೆ ನಿಂತಾಗ ಆಗ ಬಸ್ ಬಸ ನಂ ಕೆಎ 36 ಎಫ್ 618 ಬಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರು ಹತ್ತುತ್ತಿದಾಗ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕ ಅಶೋಕಪ್ಪನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಒಮ್ಮಲೇ ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು   ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಕೆಳೆಗೆ ಬಿದ್ದುಮ ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಗಾಲಿ ಆತನ ಎಡಗಾಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ  ಆತನನ್ನು  ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಡಾ: ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಾಟೀಲ್  ಇವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  318/2017 PÀ®A. 279,338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÀAiÀÄ:25ªÀ, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:¹AUÁ¥ÀÄgÀ, ºÁ.ªÀ:¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄನ್ನು ದಿನಾಂಕ:13-02-2012 ರಂದು ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲಗ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ತವರು ಮನೆಯವರು 30 ಸಾವಿರ, 5 ತೊಂಲೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮನೆ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಲಗ್ನವಾದ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 01 ವರ್ಷ ಸುಖಕರ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ನಂತರ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¨ÉÆêÉÃgï, ªÀAiÀÄ:30ªÀ,  2) FgÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà 3) ªÀÄÄvÀÛtÚ  vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ¹AUÁ¥ÀÄgÀ, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ನೇದ್ದವರಾದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಭಾವ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿತರು ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಬೈದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ದಿನಾಂಕ:  01-09-2017 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಗಡದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತವರುಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ.01 & 02 ರವರು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಏನಲೇ ಸೂಲೆ ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಸಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ 219/2017 PÀ®A 498 (J), 504, 323, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3, 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ: 14-09-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ CfêÀÄ¥ÁµÀ ¸Á|| D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÁ||ªÀ|| ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ¤zÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀtÂAiÀÄ°è £À£ÀUÉ PÉ®¸À PÉÆr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý CzÀPÁÌV 3,50,000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CzÀgÀAvÉ £Á£ÀÄ C°è E°è ¸Á® ¸ÉÆî ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ: 20-10-2015 gÀAzÀÄ 70,000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß, ¢: 08-11-2015 gÀAzÀÄ 45,000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß, 22-11-2015 gÀAzÀÄ 79,000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è £ÀªÀÄä D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ: 09-02-2016 gÀAzÀÄ 8000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ:  21-11-2015 gÀAzÀÄ 20000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPï ªÀÄÆ®PÀ CfêÀÄ¥ÁµÀ£À CPËAmï £ÀA.52180287716 £ÉÃzÀÝPÉÌ vÀÄA©zÀÄÝ, »ÃUÉ MlÄÖ 2,22,000/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß £ËPÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁvÀÄ PÀxÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CfêÀÄ¥ÁµÀ FvÀ£ÀÄ 1 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼ÀÄ UÀw¹zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ËPÀj PÉÆr¸ÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25-10-2016 gÀAzÀÄ CfêÀÄ¥ÁµÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀgɬĹ ºÀt ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀĪÀAvÉ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÀvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀiÁw£À ¥ÀæPÁgÀ vÁ£ÀÄ £À¤ßAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÀtªÀ£ÀÄß §rØ ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉÆqÀĪÀÅzÁV PÉÆqÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ JA.r.¨sÁµÀ  vÀAzÉ UÀ¤«ÄAiÀiÁ, ¸Á|| eÁ¤ªÀÄįÁè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 2] C§ÄÝ¯ï ªÁºÀ¨ï vÀAzÉ ±ÉÃSï CºÀäzÀ ¸Á|| D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸Á® M¥ÀàAzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀj PÉÆr¸ÀzÉ £À¤ßAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ ªÀÄÄAvÁV zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA 178/2017 PÀ®A. 420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ: 14-09-2017 ರಂದು 1.40 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ.  ಹಾಗೂ ಸಾಲಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರೆಮ್ಮ ಗುಡಿ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಕರವೀರಪ್ಪ ಕಂದ, ವಯ:40ವ, ಜಾ:ಕಬ್ಬೇರ್, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಸಾಲಗುಂದಾ, ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು ನೇದ್ದವನು ಜನರನ್ನು 01 ರೂ. ಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆಸಿರಿ ಅಂತಾ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್. ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ 1) ನಗದು ಹಣ ರೂ. 4400/-, 2) ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ  ಅ.ಕಿ.ಇಲ್ಲಾ , 3) ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಅ.ಕಿ.ಇಲ್ಲಾ EªÀÅUÀ¼Àನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನು ಮಟಕಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ 02 ಅಯ್ಯಾಳಪ್ಪ, ಸಾ:ಸಿರುಗುಪ್ಪಾ.ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದ್ದ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಂಗಡ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು , ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ಅಸಂಜ್ಞೇಯ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ    UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2017 ಕಲಂ 78 (3) ಕ.ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 15.09.2017 gÀAzÀÄ 191 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.