Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Feb 2016

Reported Crimes


                                                    
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿನಾಂಕ 06-02-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂದೆ ದಿ. ಮುದುಕಪ್ಪ ಕನ್ನಾರಿ, ವಯಾ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಕುರುಬರ, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಈ.ಜೆ.ಉದ್ಭಾಳ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ವೀರೇಶ, ಮೌನೇಶ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿಯಾದ ಮಾರೆಮ್ಮ ಇವರ ಸಂಗಡ ಈ.ಜೆ.ಉದ್ಭಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜಮೀನು ಸರ್ವೇ ನಂ. 49 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ 1) ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ದಿ. ಮುದುಕಪ್ಪ 2) ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ 3) ಬೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ 4)ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ 5) ವೀರೇಶ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ 6) ಕರಿಯಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ:ಕುರುಬರ ಸಾ:ಈ.ಜೆ.ಉದ್ಭಾಳ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಎಲೇ ಮಿಂಡರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಜಮೀನು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ನೀವು ಈಗ್ಗೆ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಣ್ಣುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಜಮೀನು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಾಳುವೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೂತು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ, ಬಿದಿರಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ದುಖಃಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿತರಾದ ನಾಗಮ್ಮ, ಬಸವರಾಜ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿಯಾದ ಮಾರೆಮ್ಮಳಿಗೆ ಎಲೇ ಸೂಳೇ, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗ್ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  ಗುನ್ನೆ ನಂ. 29/2016 ಕಲಂ 143, 147, 148, 447, 504, 323, 324, 506, 354 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ;-08/02/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  2-30 ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿ.ಎಸ್.ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಉಸುಕು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ;-08/02/2016  ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳ್ಳಿಗಾನೂರು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ಉಸುಕು ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಉಸುಕು ತುಂಬುತಿದ್ದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ£ÁZÀ 1]ಮುಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ 28 ವರ್ಷ ಕುರುಬರು ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಉಟಕನೂರು FvÀ£ÀÄ
ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಉಸುಕು ತುಂಬುತಿದ್ದವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ/ಮಾಲಿಕ£ÁzÀ  2]ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ ಸಾ: ಉಟಕನೂರು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಗಾನೂರು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ  ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ಉಸುಕು ತುಂಬುತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ತಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಜಪ್ತ ಪಂಚನಾಮೆ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ     ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 16/2016.ಕಲಂ.379 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 43 ಕೆಎಂಎಂಸಿ.ಆರ್. ರೂಲ್ 1994 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ 6/2/16  gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩. £ÀgÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàgÁdÄ 30 ªÀµÀð eÁw ¨sÁvÀgÁdÄ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA. 1-11-53/89 ²æÃgÁªÀÄ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ PÉÆAqÀÄ PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï PÁåA¦UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ £ÀlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¸ÉÃ¦Ö ¯ÁPÀgïzÀ°è EnÖzÀÝ 87 UÁæA. §AUÁgÀzÀ, 100 UÁæA. ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 30,000/- »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ. 2,70,500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/16 PÀ®A 457, 380 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦gÁå¢ ±Á»Ã£Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzï  ¥sÉÊAiÀiÁeï 24 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ  ªÀÄzsÀÄªÉ DgÉÆæ ªÀĺÀäzï ¥sÀAiÀiÁeï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 27-10-2013 gÀAzÀÄ dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄzsÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 60 ¸Á«gÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ CzÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ J¯Áè 1) ªÀĺÀäzï ¥sÀAiÀiÁeï  ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï vÁ:f; gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ  PÀÆr ¦gÁå¢ zÁgÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÀÄÝ, ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ FUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ EzÉ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÉÆÃt CAvÀ ºÉýzÁUÀÆå, DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¢£ÁAPÀ 18/07/15 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄ»¼Á oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/16 PÀ®A 323, 498(J) 504 L¦¹ & 3,4 r.¦. PÁAiÉÄÝ 1961. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:08.02.2016 gÀAzÀÄ  113 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.